Alle kommuner i kriseberedskap

Alle kommuner i kriseberedskap
KRISEBEREDSKAP: - Dette er det mest dramatiske som har skjedd på norsk jord siden 2. verdenskrig. Vi tror mange har behov for å snakke og for å få støtte, selv om de ikke er direkte berørte, sier helsedirektør Bjørn Inge Larsen. Bilde: Mona Strande

Det gjelder uansett om innbyggere i kommunen er direkte berørte eller ikke.

OED: – Nå er det viktigste å ta vare på hverandre

Helsedirektoratet påla søndag landets fylkesmenn å forsikre seg om at alle landets kommuner har et tilgjengelig kriseteam, og at kommunene er kjent med den nasjonale veilederen for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer.

Mange trenger støtte

Helsedirektør Bjørn Inge Larsen sier direktoratet ønsker at alle kommuner skal ha en beredskap etter hendelsen, selv om ikke alle de 430 kommunene i landet har ungdom som har vært på Utøya eller innbyggere som ble rammet av terroraksjonen i Oslo.

– Det som har skjedd, er det mest dramatiske på norsk jord siden 2. verdenskrig. Det betyr at vi tror det vil være mange i befolkningen som har behov for å snakke og for å få støtte, selv om de ikke er direkte berørte, sier Larsen til NTB.

Les også: – Norge våkner til nasjonal katastrofe

Gjelder ut uken

Helsedirektoratet har bedt kommunene sørge for en ekstra beredskap ut uken.

– Så vet vi at mange vil ha behov for mer oppfølging over tid. Disse må få et mer langvarig tilbud, sier Larsen.

En ringerunde til de største kommunene viser at det har vært stor oppslutning om kommunenes krisetilbud siden de fleste overlevende ungdommene og deres pårørende kom hjem natt til søndag.