Alle fordelene til tross, det er en grunn til at få velger integrerte solceller

Sintef lanserer nå en serie anvisninger for å redusere forvirringen blant dem som ønsker bygningsintegrerte solceller (BIPV).

Alle fordelene til tross, det er en grunn til at få velger integrerte solceller
ZEB-laboratoriet i Trondheim brukes til å forske på bygg med null utslipp av klimagasser. Store deler av bygget er dekket av integrerte solceller. Alt i alt skal bygget produsere 150.000 kWh strøm i året. Foto: Nicola Lolli / Sintef Community

Interessen for bygningsintegrerte solceller er sterkt stigende i Norge, konkluderer en ny rapport fra Sintef. Likevel velger de fleste utenpåliggende solcellepaneler.