NYHETER_BYGG

Alle fag på samme datamodell

Knut Strøm
27. sep. 2005 - 13:32

FJELLHAMAR: En hovedutfordring med elektronisk samhandling er hvordan informasjon knyttet til objekter som bygningsdeler innen bygg og anlegg skal overføres mellom dataprogrammer.

Her er det IFC (Industri Foundation Classes) kommer inn som en ny standard som sikrer dette.

– All informasjon som knyttes til objektene i datamodellen skal kunne utnyttes av alle aktører og programmer gjennom hele byggets levetid, forklarer sivilarkitekt Kjell Ivar Bakkmoen, Arkitektfirmaet C.F. Møller. – Det var Kjell Ivar som ivret for dette og fikk oss til å ta det i bruk på frontbygget, legger Frode Instanes til. Han er prosjektleder på frontbygget til Nye Ahus.

Samspill

IFC legger forholdene til rette for et omfattende samspill mellom aktørene. Datamodellen som arkitekten lager i sitt DAK-system blir gjennom hele prosjektforløpet en komplett bygningsinformasjonsmodell (BIM). IFC støtter en rekke DAK-programmer som Archicad, AutoCAD, Microstation/Triforma og DDS. IFC er også blitt en ISO-standard.

Fordi dette er et pilotprosjekt, er det vanskelig å anslå om utbyggerne vil spare penger på å bruke teknikken, men både Bakkmoen og Instanes er enige om at på sikt vil hele verdikjeden dra nytte av et innsparingspotensial som vil føre til billigere byggeprosjekter.

– Et manglende samspill kan føre til at samme informasjon legges inn syv ganger på samme modell. Ikke bare blir det gjort mye dobbeltarbeid, men det kan også oppstå misforståelser, sier Bakkmoen. Han anslår at dette kan utgjøre ekstrakostnader på 30 til 40 prosent slik at innsparingspotensialet er stort når dette kommer skikkelig i gang.

Rimeligere drift

På grunn av bedre dokumentasjon bør systemet også føre til reduserte byggskader samt billigere og bedre drift og vedlikehold på lang sikt.

Som eksempel på hvordan en slik samhandling kan fungere i praksis trekker Bakkmoen frem en stendervegg som er tegnet av arkitekten og som deretter går til entreprenørens program for produksjonsplanlegging. Dette beregner hvor stenderne skal stå, antall, dimensjon og lengde for deretter å lage kappliste med tidspunkt og sted for levering. Dette sendes så som en elektronisk handelsordre fra entreprenørens datamaskin til leverandørens datamaskin.

Fordi Nye Ahus er et svært stort prosjekt i internasjonal sammenheng, tror begge to at prøveprosjektet vil vekke stor oppmerksomhet internasjonalt. Frontbygningen er valgt fordi den er en avgrenset bygning på ca. 2500 kvadratmeter og det siste bygget som blir ferdig i 2007.

– Bygningen har også en utforming som gjør det interessant å teste programmer for beregning av blant annet statikk, inneklima, energibruk og akustikk, sier Bakkmoen. Derfor vil de også innby alle som har program som går mot IFC til å teste dem ut på bygget.

Klubb av aktører

Deltakerne i prosjektet er delt inn i klubber. Aktørene i klubb 0 er de prosjekterende som bygger opp grunnmodellen så langt som mulig og kompletterer denne etter hvert.

Deltakerne skal prøve å hente frem nye IFC-kompatible programmer som kan bidra til å automatisere prosessene. De skal også påvirke sine leverandører av programvare til å innføre bruk av IFC for å hindre flere gangers inntasting av data.

Aktørene i klubb 1 mottar grunnmodellen fra aktørene i klubb 0. Dette er entreprenører og leverandører innen bygg, IKT, røranlegg, luftbehandling, automasjon etc. Disse skal prøve ut vareportaler, elektronisk handel og innkjøpssystemer for å strømlinjeforme handelsprosessen og prøve automatisk overføring av varer. Dette er blant annet informasjon som videre kan brukes til byggherrens FDVU-system (Forvaltning Drift Vedlikehold Utvikling).

Deltakerne i klubb 2 er organisasjoner som Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg, Standard Norge, Nelfo og Norsk Forskningsråd. Disse mottar også grunnmodellen fra aktørene i klubb 0, og skal prøve ut de samme programstillingene som aktørene i klubb 1.

Endelig blir det også en klubb 3 som vil bli utvalgt fra de forskjellige aktørene i de tre første klubbene. Her ventes det at leverandører av programvare som er aktivt med, skal kunne låne en omfattende IFC-modell for utprøving av sine systemer.Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.