ARKIVNYHETER

Alle brikker på plass for Jondalstunnelen

Alle kort angående Jondalstunnelen er omsider lagt. Tunnelen blir nesten 10 km lang. Den åpnes for trafikk mot slutten av 2012.
Alle kort angående Jondalstunnelen er omsider lagt. Tunnelen blir nesten 10 km lang. Den åpnes for trafikk mot slutten av 2012. Bilde: Ill.: Statens vegvesen
15. des. 2009 - 21:11

Allerede i juni ble det klart at Kruse Smith skulle drive tunnelen, men den gangen var hverken finansieringen eller trasévalget avklart..

Finansieringen er komplisert. Prosjektet er kostnadsberegnet til ca. 880 millioner kroner. Hordaland fylke dekker det meste, men det er mange inne i bildet. 50 millioner kommer fra staten, 20 millioner fra de tre kommunene Jondal, Kvinnherad og Odda, 40 millioner fra Jondal Energi og 6,6 millioner fra firmaet Frank Mohn. Dessuten skal en liten andel av omkostningene dekkes med bompenger.

26. november ble all usikkerhet angående finansieringen ryddet unna. Da gjorde Skatt Vest det klart at det ikke ville bli reist skattekrav mot Jondal Energi i forbindelse med fusjon med Indre Hardanger Kraftlag.

Når det gjelder traséen, falt siste brikke på plass så sent som i forrige uke da kommunestyret i Jondal gjorde sitt vedtak. Tunnelen skal gå gjennom kommunene Kvinnherad og Jondal. Kommunegrensen deler tunnelen omtrent på midten. Tidligere ble to mulige plasseringer av nordre påhugg vurdert. Disse gikk under betegnelsene N 6 og N 2. Nå er alternativet N 6 endelig valgt. Det betyr at det blir mer tunnel og mindre veg i dagen enn om man hadde valgt N 2.

Kvinnherad kommune vedtok reguleringsplanen for sin halvdel av tunnelen i juni. I sør sto det også mellom to alternativer - S 6 og S 9. Valget falt på S 6, det østligste av dem.

Vedtaket gjorde det mulig for Kruse Smith å gå i gang fra søndre påhugg i høst. Nå er tunneldriverne 100 meter inne i fjellet. Stort lenger kunne de ikke kommet uten en avklaring om trasévalget i nord. De to aktuelle traséene følger hverandre i horisontalplanet et stykke til, men de skiller snart lag i vertikalplanet, fordi det nordre påhugget som ble valgt ligger høyere enn det som ble forkastet. Nå har avklaringen kommet, og Kruse Smiths folk kan begynne å rigge seg til i nord. Første salve derfra blir trolig satt like over påske.

Jondalstunnelen går mellom Maurangsfjorden og Hardangerfjorden. Oppdraget ble lyst ut som totalentreprise. Kruse Smith satte bort prosjekteringen til Multiconsult.

Vegen gjennom tunnelen får status som fylkesveg 107. Sør for tunnelen skal det anlegges 570 meter tilstøtende veg. Lengre sør skal deler av nåværende veg i dagen opgraderes. Dette arbeidet inngår i kontrakten til Kruse Smith. Oppdraget omfatter også oppgradering av den 640 meter lange Bergfjelltunnelen på fylkesveg 107. Dette er en smal tunnel, profilet er bare T 5,5, men den blir ikke utvidet i bredden, bare i høyden. Ny høyde blir 4,4 meter - en halv meter høyere enn før.

Entreprisen omfatter oppgradering av det tekniske utstyret, sprenging av møteplasser og montering av utstyr for lysregulert enveiskjøring gjennom tunnelen. I den ene enden av tunnelen blir det støpt en 30 meter lang portal i en egen entreprise. Gjerden Fjellsikring fra Lardal i Vestfold fikk kontrakten.

Nord for Jondalstunnelen skal det anlegges 300 meter tilstøtende veg, mens to km av eksisterende veg skal oppgraderes. Dette arbeidet blir også utført av Kruse Smith.

Vegvesenet regner ikke med den helt store trafikken gjennom Jondalstunnelen. ÅDT er beregnet til ca. 300. Profilet blir likevel T 8,5. Bakgrunnen er at entreprenørene er avhengig av å bruke stort utstyr for å drive effektivt. Det er derfor lite å spare på å snevre inn profilet. Vegvesenet ba entreprenørene regne på både T 8 og T 8,5-profil, og det var nesten ikke prisforskjell.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.