OLJE OG GASS

Aldous truer økt utvinning

Ole K. Helgesen
31. okt. 2011 - 09:30

Petoro-sjef Kjell Pedersen sier det blir enda vanskeligere å sikre økt utvinning i modne felt etter kjempefunnet.

– Dette funnet gjør det kanskje enda viktigere, men også vanskeligere, å sikre tilstrekkelig oppmerksomhet om og ressurser til de modne feltene. Faren er at store verdier kan gå tapt, dersom ikke viktige beslutninger om tiltak blir tatt mens produksjon og verdiskaping enda tillater det, sa Petoro-sjefen i forbindelse med fremleggelsen av 3. kvartalsresultatet til selskapet.

Les også: Hemmelig spill om milliardverdier i oljen

Borer for lite

Det må bores mange nye brønner og nye små funn må bygges ut for å sikre høyere utvinningsgraden. Selskapene i lisensene sliter med å få det til.

På Heidrun klarte Statoil kun å bore én brønn i fjor. I år blir det kanskje tre brønner. Det er langt fra tilstrekkelig, og verdier for milliarder ser allerede ut til å være tapt.

Blir ikke enige

I lisensene i store felt, som Snorre og Gullfaks, sliter partene med å bli enige om planer for videreutvikling. Det trengs store ombygginger eller helt nye plattformer, og det haster.

På Snorre har kostnadsanslagene for driftsinvesteringer blitt tredoblet på 5 år. Plattformene på feltet er blitt så gamle at det må investeres over to milliarder kroner i året for å holde Snorre i drift til 2040.

Gjennomslag

Petoro fikk nylig gjennomslag i lisensen for at brønnhodeplattform skal være del av den videre planleggingen for videreutvikling av Snorrefeltet.

Det er potensial for nær to milliarder fat olje i form av gjenværende reserver og økt utvinning på Petoros tre prioriterte felt, Gullfaks, Snorre og Heidrun.

Selskapet anslår at det er behov for to-tre ganger så mange produksjonsbrønner per år som det bores i dag, for å sikre de antatte reservene.

Lønnsom bruk av brønnhodeplattformer kan bidra til betydelig økning av antall produksjonsbrønner per år.

Legger press på lisensene

Olje- og energiminister Ola Borten Moe er krystallklar på at myndighetene kommer til å legge press på selskapene om å utvinne lønnsomme reserver.

– Jeg vil ikke legge skul på at jeg blir urolig når oljedirektøren sier at hun er bekymret for manglende framdrift rundt beslutninger som kan gi økt utvinningsgrad. Oljedirektøren har min fulle støtte i det utrolig viktige arbeidet direktoratet gjør, sa han på OLFs årskonferanse.

Han mener økt utvinningsprosjekter må prioriteres foran nye prosjekter.

– Ressursene i eksisterende felt er ofte tidskritiske. For meg er det en stor forskjell fra eksempelvis selvstendige funn der ressursene ikke går tapt om tidsplanen forskyves ut i tid, og tidskritiske funn i eksisterende felt. Skal vi nyttiggjøre oss av tidskritiske ressurser må vi agere raskt. Venter vi er de tapt.Mulig lovendring

– Jeg kan love dere at vi på myndighetssiden – både i direktoratet og departementet – vil fortsette vårt press for å bidra til at lønnsomme tiltak på eksisterende felt blir gjennomført. Vi vil også vurdere behovet for ytterligere forsterkninger av regelverket for å sikre tilstrekkelig oppmerksomhet mot økt utvinning og god ressursforvaltning fra rettighetshavernes side.

– La det også være klart – det at vi nå har gjort store og kjempeinteressante funn på Aldous/Avaldsnes og på Skrugard – gjør det ikke mindre viktig å passe på at fokus fortsatt holdes på eksisterende felt. Verken når det gjelder investeringsvilje, kompetanse som settes inn eller arbeid med nye og kreative løsninger. Jeg har en klar forventning til næringen at den både leverer en effektiv utbygging av disse – og andre – felt og henter ut hele potensialet i eksisterende felt, slo ministeren fast.

Les også:

– Oljemeldingen er ønsketenkning

Vekst i nord krever bedre infrastruktur

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.