OLJE OG GASS

Aldous kan gi 800 000 fat per dag

VERDENSKLASSE: Statoils geologer sier at oljekvaliteten på Aldous er i verdensklasse.
VERDENSKLASSE: Statoils geologer sier at oljekvaliteten på Aldous er i verdensklasse. Bilde: Statoil
Ole K. Helgesen
7. nov. 2011 - 07:09

Enormt funn

Aldous/Avaldsnes-funnet strekker seg over et stort areal på cirka 180 km², og det er betydelig variasjon både i reservoartykkelsen og i høyden på oljekolonnen i strukturen. Statoils siste avgrensningsbrønn 16/2-10 oppjusterer estimatene for utvinningstillatelse PL265 til å være mellom 900 og 1500 millioner fat utvinnbare oljeekvivalenter. Dette er en dobling i forhold til tidligere kommuniserte volumer på mellom 400 og 800 millioner fat oljeekvivalenter for PL265. Det er tidligere bekreftet kommunikasjon mellom PL265 og Avaldsnes i PL501 og at dette er ett stort sammenhengende oljefunn. Funnet anslås å være fra 1,7 til 3,3 milliarder fat.

Fakta:

  • Aldous Major Sør ligger i utvinningstillatelse PL265 i Nordsjøen, og brønnen 16/2-10 er boret 4,2 kilometer nord for funnbrønnen 16/2-8.
  • Statoil er operatør og har 40 prosent eierandel i PL265. Partnerne er Petoro AS (30 prosent), Det norske oljeselskap ASA (20 prosent) og Lundin Norway AS (10 prosent).
  • Avaldsnes ligger i PL501. Lundin Norway AS er operatør med 40 prosent eierandel, mens partnerne Statoil og Mærsk har henholdsvis 40 og 20 prosent eierandel.

Oljeproduksjonen på norsk sokkel er nærmest halvert fra toppåret 2001 da det ble produsert 3,3 millioner fat per dag.

Ifølge prognosene til Oljedirektoratet vil produksjonen falle ytterligere ned, og ligge rundt 1,5 millioner fat per dag rundt 2020.

Men ODs tall inkluderer ikke det nye kjempefunnet i Nordsjøen. Det vil nemlig endre bildet betydelig.

Les mer: Aldous truer økt utvinning

Statoil frykter kostnadseksplosjon

800.000 fat per dag

Statoils letedirektør Tim Dodson forsnakket seg trolig da han uttalte til Reuters at det vil være mulig å produsere 800.000 fat per dag på det nye funnet.

Offisielt sier Statoil at det er for tidlig å antyde produksjonsrate, men selskapet sier ikke at Dodson er feilsitert.

– Det er vanskelig å bekrefte eller avkrefte noen tall før base-case for utbyggingsløsningen er på plass. Tall som eventuelt er nevnt i intervjuer er nok bare basert på svært omtrentlige anslag, basert på sammenligninger med tilsvarende felt i størrelse. De er ikke basert på kalkulasjoner på Aldous/Avaldsnes-volumene. Volumanslagene er ikke endelige. Det gjenstår som kjent avgrensningsboringer i begge lisensene, sier informasjonssjef Ola Anders Skauby.Champagneolje: Statoils letedirektør Tim Dodson er et populært intervjuobjekt om dagen. Overfor internasjonale medier har han sagt at Aldous/Avaldsnes kan produsere 800.000 fat champagneolje per dag.
Champagneolje: Statoils letedirektør Tim Dodson er et populært intervjuobjekt om dagen. Overfor internasjonale medier har han sagt at Aldous/Avaldsnes kan produsere 800.000 fat champagneolje per dag.

Fire ganger Ekofisk

Dodson har tidligere uttalt til Teknisk Ukeblad at oljen på Aldous/Avaldsnes er i champagneligaen og at reservoaregenskapene på feltet er blant de aller beste i verden.

Han sa også at han ventet et produksjonsnivå på flere hundre tusen fat per dag. Norges mest produserende felt i dag, Ekofisk/Eldfisk, produserer rundt 200 000 fat olje per dag.

OD har fremdeles ikke inkludert Aldous/Avaldsnes i sine prognoser. Det er heller ikke sikkert at de nye funnene blir inkludert i den årlige ressursrapporten som skal fremlegges i januar.

– Vi kan ikke ta med disse tallene fordi vi ikke har mottatt datamaterialet fra operatørene. Og vi har en del kriterier som må oppfylles for at nye funn skal tas med i prognosene, sier pressetalsmann Bjørn Rasen i OD.Statoils letedirektør Tim Dodson har overfor internasjonale medier har han sagt at Aldous/Avaldsnes kan produsere 800.000 fat champagneolje per dag. Det vil i så fall øke norsk oljeproduksjon med 37 prosent.
Statoils letedirektør Tim Dodson har overfor internasjonale medier har han sagt at Aldous/Avaldsnes kan produsere 800.000 fat champagneolje per dag. Det vil i så fall øke norsk oljeproduksjon med 37 prosent.

Trolig enda større

Antydningene om at feltet kan produsere 800.000 fat per dag dreier seg bare om Aldous/Avaldsnes. Det er også gjort flere andre funn i nærheten som kan knyttes opp til feltet.

Etter det Teknisk Ukeblad kjenner til er det økende press for å få til en samordningsløsning med funnene Luno og Draupne. Men operatørene Lundin og Det norske ønsker å sette i gang produksjonen på disse feltene så fort som mulig fordi de trenger inntekter.

Mange, blant annet oljedirektør Bente Nyland, hevder Luno og Draupne har kommet for langt i løypa for at man skal kunne kreve en samordning selv om det ville vært betydelig mer lønnsomt for Norge.

Men utbyggingen av Aldous/Avaldsnes vil trolig gå så fort at det ikke blir mye som skiller dem.Bare måneder skiller Oljen på Aldous/Avaldsnes har uvanlig god kvalitet. Sannsynligvis er det Statoils beste reservoarkvalitet på norsk sokkel.
Bare måneder skiller Oljen på Aldous/Avaldsnes har uvanlig god kvalitet. Sannsynligvis er det Statoils beste reservoarkvalitet på norsk sokkel.

Bare måneder skiller

Lundin ønsker å få Luno i produksjon i oktober 2015. Men planene er allerede forsinket med minst et halvt år fordi Olje- og energidepartementet har pålagt selskapet å utrede en samordning med Draupne.

Det norske vil heller klare å bygge ut Draupne før 2016. Statoil har sagt at Aldous/Avaldsnes trolig kan starte produksjonen i første halvår i 2017.

Oljedirektoratet holder dokumentene fra forhandlingene hemmelige, men Teknisk Ukeblad kjenner til at Statoil ønsker å se på en mulig samordning.

En slik løsning vil basere seg på en hovedplattform og flere mindre plattformer tilknyttet, både på Aldous/Avaldsnes og på Luno og Draupne.

Det finnes også en rekke spennende prospekter i regionen, så det er ikke usannsynlig at hovedplattformen vil få tidenes største produksjonskapasitet.

Les også: Borten Moe om rolleblandingen: <br/> – Vi bestemmer

Vil elektrifisere gigantfunnet

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.