OLJE OG GASS

Aldous forsinker Nord-Norge

KØ AV PROSJEKTER: Oljeselskapene har en rekke felt som bygges ut med plattformer på Granes størrelse, blant annet kan Aldous/Avaldsnes bli bygget ut med tre slike plattformer. På blokka i dag prosjekteres Hild for Total, Mariner for Statoil og Lundo for Lundin, alle prosjekter av Granes størrelse.
KØ AV PROSJEKTER: Oljeselskapene har en rekke felt som bygges ut med plattformer på Granes størrelse, blant annet kan Aldous/Avaldsnes bli bygget ut med tre slike plattformer. På blokka i dag prosjekteres Hild for Total, Mariner for Statoil og Lundo for Lundin, alle prosjekter av Granes størrelse. Bilde: Øyvind Hagen/Statoil
Ole K. Helgesen
10. nov. 2011 - 08:10

STAVANGER: Det er ikke kapasitet til å gjennomføre alle prosjekter som planlegges på norsk sokkel i årene som kommer.

Det er for få rigger til å gjennomføre selskapenes massive boreprogrammer, og leverandørindustrien har ikke nok ingeniører til å ta på seg alle oppdragene.

Derfor må prosjekter utsettes.Bak i køen

Grunnen til at komplekse og økonomisk marginale prosjekter trolig blir satt bakerst i køen, er at de mest lønnsomme og de tidskritiske prosjektene må prioriteres.

Professor i petroleumsøkonomi ved Universitetet i Stavanger, Petter Osmundsen, sier det er viktig å sørge for å sikre at de siste restene på de gamle store feltene blir utvunnet.

-Når kapasiteten er sprengt må man rasjonere. Først bør man ta tidskritiske prosjekter, herunder IOR-prosjekter (økt utvinning i aldrende felt, journ. anm.). Myndighetene må sikre at det er tilstrekkelige insentiver for tidskritiske prosjekter. Deretter kommer prosjekter som gir høy verdi i forhold til nødvendig innsats knappe ressurser. For eksempel vil nok Aldous/Avaldsnes komme før marginale felt som krever stor innsats av knapp kompetanse og riggkapasitet, sier Osmundsen.

Les også: Aldous kan gi 800 000 fat per dag

Aldous truer økt utvinning

Tror ikke på planene

Oljedirektoratet ser også at olje- og gasselskapene sannsynligvis er altfor optimistiske i sine planer.

– Vi registrerer tidsplanene som har blitt lansert, men historien viser at ikke alle prosjektene blir bygget ut samtidig. Vi forutsetter i våre prognoser at prosjekter blir utsatt, uten at vi går ut med hvilke prosjekter vi antar blir forskjøvet, sier direktør for analyse i Oljedirektoratet, Jan Bygdevoll.

Eldre felt prioriteres

Ressursdirektør i Oljedirektoratet, Johannes Kjøde, sier at prosjektene på aldrende felt må prioriteres.

– Oljedirektoratet har lenge kjempet for å sikre maksimal verdiskapning fra de store feltene i Nordsjøen. Dersom det ikke bores mange nye brønner på for eksempel Heidrun, Tampen-området og Gullfaks mens infrastrukturen er på plass, vil store verdier bli tapt for alltid. Derfor må disse få prioritet, sier han.

Det Norske og Lundin slipper unna

Lønnsomhet er viktigst

Direktørene i Oljedirektoratet er enige med Osmundsen om at det også er naturlig å prioritere de mest lønnsomme prosjektene etter at de tidskritiske ressursene er sikret.

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonse
Innovasjon Norge
Trer frem med omstilling som innstilling
Trer frem med omstilling som innstilling

– For både samfunnet og selskapene som har eierandeler i funnene, er det mest rasjonelt å starte med de prosjektene som har størst avkastning. Dette tror vi selskapene også innser selv, så det er ikke sikkert det blir behov for myndighetene å gripe direkte inn, sier Bygdevoll.

OPTIMISTISKE: Ressursdirektør Johannes Kjøde og direktør for analyse i OD, Jan Bygdevoll, tror myndighetene slipper å gripe inn for å sikre at de beste prosjektene prioriteres.
OPTIMISTISKE: Ressursdirektør Johannes Kjøde og direktør for analyse i OD, Jan Bygdevoll, tror myndighetene slipper å gripe inn for å sikre at de beste prosjektene prioriteres.

Skrugard utsettes

Statoil har tidligere uttalt at Skrugard-funnet i Barentshavet skal bygges ut innen seks år. Men det var før det gigantiske oljefunnet i Nordsjøen.

– Aldous/Avaldsnes-funnet har ført til at alle aktørene har blitt opptatt av kapasiteten i sektoren. Men vi regner med at det blir forsinkelser og utsettelser. Vi registrerer tidsplanene som blir lansert av lisensene på dette og andre prosjekter, men vi gjør ikke regning med at alle tidsplaner vil bli overholdt. Om det blir Skrugard eller andre prosjekter som blir forsinket, har vi ikke noen formening om, sier Kjøde.

Les også: – Ingen vits i å bore flere brønner

Verdi: én til to billioner kroner

Køsystem

Enkelte har tatt til orde for at Oljedirektoratet etablerer et køsystem for utbyggingene på norsk sokkel.

– Oljedirektoratet har ikke fullmakt til å etablere noen køordning. Det ble gjort et forsøk på å etablere et slikt system på slutten av åttitallet, men dette var ikke spesielt vellykket, sier Kjøde.– Det blir forsinkelser

I likhet med Oljedirektoratet tror Osmundsen det blir forsinkelser og utsettelser som følge av det høye aktivitetsnivået.

-Det er ikke sikkert problemet blir så stort som mange ser for seg per i dag. Store feltutbygginger tar gjerne lengre tid enn man først antar. Og det er krevende forhandlinger knyttet til samordning av eierskap mellom tilknyttede felt.

Han sier svingninger i aktivitetsnivået skaper utfordringer.

- Vi har periodevise overopphetinger på norsk sokkel. Problemet er at hvert enkelt selskap bare tar hensyn til effekten på egen portefølje og ikke det faktum at deres aktivitetsøkning fører til økte rater og fallende kvalitet for alle prosjekter. Dette er en koordineringssvikt i markedsløsningen. Det er imidlertid ikke enkelt for myndighetene å regulere dette, så dette er nok noe vi må leve med, sier Osmundsen.Statoil-problemer

Statoil vil sannsynligvis få problemer med å holde sine lanserte tidsplaner. Myndighetene krever at de tidskritiske ressursene sikres, så det blir vanskelig for selskapet å utsette prosjektene på Tampen og Gullfaks, hvor blant annet “Snorre 2040” blir et gigantprosjekt med nye brønnhodeplattformer.

Samtidig skal Statoil ifølge egne planer bygge ut gigantfunnet Aldous/Avaldsnes, de såkalte fast-track-prosjektene, gassfunnet Luva i Norskehavet og Skrugard i Barentshavet. I tillegg kommer det sannsynligvis en utvidelse av LNG-anlegget på Melkøya.

Les også: Avviser at Statoil har for mye å gjøre

– Levende portefølje

Statoil vil imidlertid ikke si om enkelte prosjekter blir utsatt.

– Vi har en levende portefølje, og vi vurderer hele tiden de aktuelle tidsplanene. Dersom markedssituasjonen tilsier det, vil vi tilpasse oss situasjonen, sier informasjonssjef i Statoil, Ola Anders Skauby.

Ifølge ham er det ingenting som tilsier at Skrugard blir utsatt som følge av det store oljefunnet i Nordsjøen.

– Vi har satt ned en gruppe som vurderer utbyggingsalternativer. Når det gjelder et tog 2 på Melkøya, har vi sagt at det vil komme en investeringsbeslutning i 2013, sier Skauby.

Les også: Milliardspillet i Nordsjøen:<br/> – Borten Moe må rydde opp

Statoil endrer letestrategi

Gigantfunn kan få Grane-kopi

Det Norske hadde 40 prosent av gigantfunnet

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.