IT

Akutt jakt på it-hoder

HAR SVARET: Markku Markkula ved nye Aalto universitet i Finland kan sitte med svaret på hvordan næringslivet skal få tak i nok it-kompetanse de nærmeste årene.
HAR SVARET: Markku Markkula ved nye Aalto universitet i Finland kan sitte med svaret på hvordan næringslivet skal få tak i nok it-kompetanse de nærmeste årene. Bilde: Espen Zachariassen
Espen Zachariassen
3. des. 2009 - 07:21

It-mangelen

  • Gapet øker mellom samfunnets behov for it-kompetanse og hvor mange som tar slik utdanning.
  • I tillegg er det ikke samsvar mellom utdanningstilbudene og de kompetanse-områdene bedrifter og offentlig sektor har behov for.
  • I 2015 kan Europa mangle opp til 685 000 it-hoder.

Kilder: E-skillskonferansen, IDC og Empirica

Brussel: Europa er i ferd med å bygge opp et stort underskudd på mennesker med den rette it-utdanningen.

Les mer her: Europa kan mangle 685.000 IT-hoder

Årsaken er et misforhold mellom hva næringslivet og offentlig sektor trenger av kompetanse og den utdanningen de unge velger.Svekkes

I tillegg er det et misforhold mellom hva samfunnet trenger og hva utdanningssektoren har å by på.

Konsekvensen er svekket konkurransekraft til fordel for Asia og USA.Må tette gapet

En prognose fra analyseselskapene IDC og Empirica viser at Europa kommer til å mangle opp til 685 000 it-hoder i 2015.

Rapporten er laget for EU-kommisjonen, som har satt i gang et samarbeid med næringslivet i et forsøk på tette gapet mellom tilbud og etterspørsel. Allerede i dag er mangelen på snaut 200 000 mennesker.

Adam Banks er senior vice president hos Visa og følte kompetansemangelen på kroppen da konsernet investerte 600 millioner euro i en oppgradering av sitt transaksjonssystem.Teknologene

– Vi brukte tre og et halvt år på å bygge opp nytt system og ny organisasjon. Hadde vi fått de menneskene vi trengte, kunne vi gjort jobben på to år, sier han.

Problemet var å skaffe de rette teknologene.

– Verken nyansatte eller konsulenter som vi hyret inn, kunne det vi trodde de kunne gjøre. Dermed gikk det en del tid til å gi ekstra innføring og opplæring, forklarer Adams.

Årsaken til mangelen på kompetanse er, ikke overraskende, at det utdannes for få it-hoder.De unge svikter

– De unge tar ikke den it-utdanningen vi har behov for. Årsaken er at de ikke forstår hvor vesentlig it er, mener Banks.

Og de som utdannes seg innenfor it har ofte ikke den kompetansen som næringslivet trenger. Det kommer frem i en fersk undersøkelse fra handelshøyskolen Insead i Frankrike.

Den viser at bedriftene er nødt til å lete hos andre virksomheter for å finne de rette hodene.

– De finner ikke folk med rett utdanning blant dem som kommer rett fra universitet eller høyskole, forklarer seniorforsker Nils Onstad hos Insead.Cloud

Kompetansebehovet dreier seg om blant annet ehelse, cloud computing og it-ledelse. Det kom frem på en konferanse om e-kompetanse i Brussel i slutten av november.

Den samler EU-kommisjonen, organisasjoner og bedrifter i et forsøk på å klekke ut løsninger på kompetansekløften innenfor it.

Digitale løsninger brer om seg i helsesektoren, og tjenester levert over nettet øker i omfang. I tillegg er det et økende behov for ledere som kan se teknologi, økonomi og forretningsdrift i sammenheng.Bygger sammen

I Finland etableres Aalto universitet over nyttår. Dette er en sammenslåing av tre universiteter og høyskoler til ett universitet for teknologi, økonomi og kunst.

Arbeidsmåten her kan være noe av løsningen på Europas utfordringer og ble skissert på konferansen.

– Vi har etablert såkalte fabrikker der vi bygger opp utdanningsløp i tråd med samfunnets behov basert på ekspertanalyser, samtidig som vi skal få de unge til å søke seg til disse, forklarer Markku Markkula, styreleder ved Utviklingssentralen for informasjonssamfunnet, Tieke.

Ideen er å skape et samspill mellom innovasjon, forskning og utdanning. Bedrifter og organisasjoner trekkes med i dette arbeidet.

– Nå trenger vi et tilsvarende apparat for Europa, slik at vi kan kartlegge kompetansebehovet innen it og legge de rette utdanningsløpene, mener Markkula.