Aktiv Veidrift langt under konkurrentene

Aktiv Veidrift langt under konkurrentene
Langs den ene siden av Ole Deviks vei er det kummerlige forhold for myke trafikanter. Her skal det bli en halvannen meter bred sykkelbane og et 2,5 meter bredt fortau. Bilde: Andes Haakonsen

Det laveste anbudet ligger litt under byggherrens overslag. Det nest laveste ble gitt av Agro Anleggsgartner-Service fra Ås. Det er på 16,069 mill. Videre nedover listen er det jevnt. Nr. 5 ligger bare 3,6 prosent høyere enn nr. 2.

Mesta ligger på tredjeplass med 16,323 mill. Deretter følger Askim Entreprenør (16,333 mill.), Østlandske Vei og Betong fra Oslo (16,648 mill.), Oslo Vei (19,794 mill.) og Fossum Anlegg fra Spydeberg (20,220 mill.).

Oslo kommune er byggherre for prosjektet, som går ut på å gi gående og syklende i Ole Deviks vei skikkelige forhold i begge retninger. På begge sider av kjørebanen blir det en 1,5 meter bred sykkelbane. Fortauet blir 2,5 meter bredt på den ene siden og 2,7 meter bredt på den andre. Bussholdeplassene blir oppgradert, og det blir ny belysning.

Jobben skal være gjort innen 1. juli neste år. Strekningen som berøres av utbyggingen er 1 200 meter lang. Det blir ikke nødvendig å utvide det totale vegarealet, men de som parkerer langs fortauet nå, må finne andre steder å sette fra seg bilen.

Les mer om: