KLIMA

Åknesraset kan bli tre ganger større enn antatt

HELE FJELLSIDEN KAN RASE: Sprekken i fjellsiden på Åkneset utvider seg med opptil 20 cm i året. Raset vil komme før eller siden, mener ekspertene, og det kan bli så stort som 100 millioner kubikkmeter.
HELE FJELLSIDEN KAN RASE: Sprekken i fjellsiden på Åkneset utvider seg med opptil 20 cm i året. Raset vil komme før eller siden, mener ekspertene, og det kan bli så stort som 100 millioner kubikkmeter.

Trondheim: Dette betyr at raset i verste fall kan bli tre ganger større enn tidligere antatt. Modellforsøkene som nå gjøres hos Sintef i Trondheim prøver ras som er 6, 9 og 30 millioner kubikkmeter.

Men nye målinger i fjellsiden på Åkneset viser at et flak på 700 meters bredde, 1200 meters lengde og helt ned i 100 meters dybde, kan rase ut. Det vil i så fall bety at nærmere 100 millioner kubikkmeter fjell raser ned i fjorden.Vannsklie

Geofaglig leder av prosjektet, Lars Harald Blikra, forteller at det er gjort flere dypboringer i fjellsiden, helt ned til 200 meter. Disse viser at det er betydelige bevegelser i fjellet helt ned til 100 meters dybde.

- Området i 100 – 120 meters dybde er en spesiell sone der det sirkulerer store vannmengder, forteller Blikra, og vannskiktet kan fungere som et glidemiddel for et eventuelt ras.

Dette betyr at omfanget og skadene av et Åknesras kan bli betydelig større enn hittil antatt.Fysisk modellering

Simulering på data har gjort fysisk modellbygging nesten overflødig. Men bare nesten. Forsøk med en skalert modell er for Åknesprosjektet et nødvendig komplement til datasimulering.

I laboratoriehallene ved Vassdrags- og havnelaboratoriet ved Sintef i Trondheim har det vært rolige tider etter at det er trappet ned med større kraft- og havneutbygginger. Derfor ble også Sintefs kjøresimulator plassert her for å beholde litt aktivitet i lokalene.

Numerisk og fysisk modell komplementerer hverandre

Men i det siste har aktiviteten tatt seg opp, og modellen av Storfjorden er den største som er bygget på flere år.

- Vi er ikke fornøyd med de numeriske modeller vi har for beregning av virkningene av et ras, opplyser leder for Åknes/Tafjord-prosjektet, Kjell Jogerud. – Derfor er det så viktig for oss å bygge en fysisk modell for å prøve ut virkningen av ras i forskjellige størrelser. Data fra den fysiske modellen vil gi oss mulighet til å forbedre simuleringene vi kan gjøre på data.Internasjonalt samarbeid

Jogerud forteller at det er stor internasjonal interesse for Åknes-prosjektet, og de har samarbeid med lignende prosjekter i Sveits, Italia, Frankrike og Canada.

- Fjellene på Møre er i likhet med Alpene forholdsvis unge fjell der det hyppig går ras. Derfor har vi stor nytte av erfaringsutveksling med våre internasjonale kolleger, sier han.

At det innen overskuelig fremtid vil gå et ras i fjellsida på Åknes, er Jogerud ganske sikker på.

– Det ligger over 70 større ras i Storfjorden, kan han fortelle.

Selv bor han på Stranda, og så høyt over fjorden at han føler seg trygg på at huset ikke vil bli berørt av et ras.Utarbeider varslingssystem

En viktig del av prosjektet er å utarbeide beredskapsplaner og varslingssystemer, og han føler seg ganske trygg på at risikoen for tap av menneskeliv kan reduseres vesentlig ved god planlegging på dette feltet.

Det vil ta nærmere 5 minutter før flodbølgen fra raset når Hellesylt, og ca 10 minutter til Geiranger. Ved å bruke luftvernsirener og automatisk varsling via mobiltelefon, har folket på disse stedene mulighet til å komme seg i sikkerhet.

- Dessuten vil det med de målesystemer som nå er installert være mulig å kunne forutsi en eventuelt ras med et par uker, tror Jogerud.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.