CO2-FANGST

Aker Solutions skal teste CO2-fangst

For Yara og Norcem.

Norcem i Brevik er én av tre prosjekter for CO2-fangst som videreføres. Om alt går etter planen vil Norcem starte byggingen av eget CO2-fangstanlegg i 2019. De har valgt Aker Solutions teknologi.
Norcem i Brevik er én av tre prosjekter for CO2-fangst som videreføres. Om alt går etter planen vil Norcem starte byggingen av eget CO2-fangstanlegg i 2019. De har valgt Aker Solutions teknologi. Bilde: Mari Gisvold Garathun

Aker Solutions er tildelt kontrakter for å undersøke karbonfangst på Yaras ammoniakkanlegg på Herøya og Norcems sementproduksjonsanlegg i Brevik.

Norcem og Yara er blant tre selskaper som mottar midler fra regjeringen til å bygge og drive et karbonfangstanlegg. Regjeringen har som mål å finansiere minst ett av anleggene som skal være i drift innen 2022.

– Det å perfeksjonere karbonfangst vil være nøkkelen til å møte de globale klimamålene, sier konsernsjef Luis Araujo i Aker Solutions.

Lovende pilotanlegg

Selskapet har tidligere gjennomført omfattende utprøving med et pilotfangstanlegg på fabrikken i Brevik. Resultatene var så lovende at Norcem valgte Aker Solutions' teknologi som skal brukes til et potensielt anlegg på sementfabrikken i Brevik.

Anlegget ved Norcem vil ha en kapasitet på rundt 400.000 tonn CO2 i året. Konseptstudiene skal utføres i september i år og være ferdige innen 17. oktober.

I statsbudsjettet for 2017 har regjeringen satt av 360 millioner kroner til de tre konseptstudiene.

I en tidligere studie er kostnaden for statens prosjekter for fullskala CO2-fangst ifølge E24 beregnet til 12,6 milliarder kroner. I tillegg kommer det driftskostnader på et par hundre millioner kroner i året.