ARKIVNYHETER

Aker Solutions deles i tre

Anders J. Steensen
9. des. 2010 - 15:51

I 2011 vil ikke Aker Solutions være til å kjenne igjen. Allerede 1. kvartal blir den store engineeringbedriften splittet i tre, Aker Solutions, Aker Contractors, og Process and Construction, P&C International som omfatter landbasert industri, for det meste i Asia, SØr- Amerika og USA, vil markedsføres under eget navn. Unntaket er den delen av selskapet som driver med oljekontrakter i USA, de forblir i Aker Solutions.

Styreformann Øyvind Eriksen mener at selskapet slik det framstår i dag er for spredt og at de har for dårlig markedspisjon i mamge segmenter. – Vi gjør dette for å fokusere virksomheten, sier han.Klokt

– Mye tyder på at det både er klokt og framtidsrettet å splitte opp Aker Solutions i tre selskaper, sier adm. direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri. – Markedene er i sterk endring, selskapets kunder har spilt inn hva de mener og styreleder Øyvind Eriksen i Aker Solutions har helt rett: Det nytter ikke å være nest best innenfor de krevende markedene som selskapet opererer i.EPC

Det mest oppsiktsvekkende er at heretter blir EPC-kontrakter for dekk og plattformer ikke lenger en del av Aker Solutions, men vil høre inn under Aker Contractors. – Aker Contractors vil få hovedkontor på Fornebu, men vil i langt større grad være rettet mot internasjonale markeder. Vi skal bygge et selskap som er konkurransedyktig internasjonalt, og som kan samarbeide med lokale bedrifter og engineeringorganisasjoner i gjennomføringen av oppdrag. Stadig flere land setter krav til lokalt innhold, og med vår nye modell vil vi kunne tilfredsstille slike krav, sier Øyvind Eriksen til Industrien.

Aker Solutions Verdal og Aker Solutions Stord blir med over i Aker Contractors, sammen med den store prosjektstyrings og innkjøpsorganisasjonen i det tidligere Engineering and Technology. Også aktivitetene knyttet til betongkonstruksjoner. Prosessen med å opprette Aker Contractors går videre og i annet halvår 2011 er siktemålet å børsnotere selskapet på Oslo Børs.

Mer teknologi

Aker Solutions vil forbli et rendyrket ingeniørselskap reddet mot studier og som engineeringpartner for Aker Contractors i Nordsjøen. Subsea og boreutstyr pluss brønnvedlikehold og vedlikehold og modifikasjonsarbeid vil forbli under Aker Solutions. Dette omfatter også verkstedet i Egersund, som er spesielt rettet mot å produsere undervannsutstyr. Senest kontrakten på 3,4 milliarder knyttet til undervannskompresjon på Åsgard.

Selges i New York

P&C International vil omfatte markedene rettet mot metallvare, petrokjemi, metaller og Energi miljø, er den første delen som skilles ut som eget selskap. Prosessene er godt i gang, og Øyvind Eriksen kan fortelle at siktemålet er en børsnotering på New York-børsen i juni 2011. Da vil aksjene bli omsatt og eventuelt solgt helt ut. Denne delen av Aker Solution omfatter ingen operasjoner i Norge og er egentlig en del av nissen på lasset fra den gangen Kværner kjøpe opp Trafalgar House rundt årtusenskifte.

Økt konkurransekraft

– Vi gjør disse endringene for å være konkurransedyktige. Slik Aker Solutions i dag framstår er selskapet for diversifisert og står svakt i mange markeder. Ved å konsentrere virksomheten i tre selvstendige selskaper kan vi være mer markedsorientert og bli bedre innen det enkelte området. Målet er å få opp lønnsomheten, og vi håper at innen 2015, så har vi marginer som er på mellom 9 og 15 prosent, sier Eriksen.

– For å styrke de nye selskapene og få nok kapital til å omstrukturere de så har vi solgt ut Aker Hus II på Fornebu og det nye kontoret på Hinna i Stavanger.Aker Holding til 2017

Splitten gir alle aksjonærene en aksje for hver aksje i Aker Solutions i hvert av det nye selskapene. AKer Holding, hvor blant annet Staten eier 12,5 prosent av aksjene, vil beholde sin 40,1 prosents eierandel i Aker Solutions og Aker Contractors minst fram til 2017, hvor aksjonæravtalen utløper. Kommunikasjonsdirektør i Aker, Atle Kigen, sier til Industrien at hva som skjer med de andre aksjene, er opp til hver enkelt aksjonær. Det som er sikkert er at Aker Holdings aksjepost i Aker Solutions og Aker Contractors vil forbli på minst 40,1 prosent fra til 2017.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.