OLJE OG GASS

Aker Solutions-ansatte: Slik stoppet vi Macondo-brønnen

Anders J. Steensen
23. aug. 2010 - 08:38

Denne våre og sommeren har verdens øyne vært rettet mot Mexicogolfen(GOM), hvor tragedien med Deepwater Horizon forårsaket et massivt oljeutslipp inn i GOM. Under BPs ledelse har flere team fra Aker Solutions deltatt og split en avgjørende rolle i å få stoppet utslippet.

Da ulykken inntraff 20. april var Boa Sub C på vei inn i GOM for å utføre oppgaver for BP på Thunder Horse-feltet. Dette skulle ta en måned. Men underveis mottok de en alarmerende beskjed fra Deepwater Horizon.

– Men en gang ulykken skjedde, ga vi BP beskjed om vår fulle støtte til redningsarbeidet, forteller Erik Wiik, som er ansvarlig for Aker Solution i USA.

– Vi var allerede på kontrakt med BP for et felt i nærheten og hadde ingen vanskeligheter med å nå ulykkessted raskt, sier Wiik.

Alt om oljekatastrofen: Se våre temasider.

Tidlig på stedet

Klokken 22:20 ble Boa Sub Sea frigitt til å gå til Deepwater Horizon, og allerede klokken 02:00 den 21. april var fartøyet framme ved ulykkesstedet for å bistå i redningsarbeidet.

Da dagslyset kom 21. april, og under kontroll fra den amerikanske kystvakten US Coast Guard, plukket mannskapene på Boa Sub C opp deler av livbåtene og fikk heist de opp på dekk.

De to fjernstyrte ubåtene (ROV) ble gjort klare for interveneringsutstyr for å kunne gå ned og stoppe lekkasjene fra brønnen.11 omkom

Den 22. april ble ROV-ene senket ned for å stenge sikkerhetsventilen (BOP) på brønnen MC252.

Men det ble raskt klart at Deepwater Horizon ville synke, slik at ROV-ene ble heist om bord på Boa Sub C, og fartøyet fjernet seg fra den havarerte riggen.

Etter å ha brent i rundt 36 timer sank Deepwater Horizon den 22. april kl. 10:25. Beklageligvis var 11 besetningsmenn erklært savnet og senere døde. Sju personer var livstruende skadet.

– Synet av Deepwater Horizon som sank i havet var surrealistisk, forteller Doug Duncan, som er senior superindentant om bord på Boa Sub C.Første fase

De neste fire ukene var Boa Sub C, BP og US Coast Guards hovedkvarter for redningsoperasjonen ute på havet.

Den første oppgaven var å prøve og stenge ventilene, de såkalte shear rams, på den skadde BOP-en. ROV-en ble klargjort og senket, men det ble raskt klart at dette var en umulig oppgave.

Den neste oppgaven ute på feltet var å assistere arbeidet med den såkalte top-kill-operasjonen, hvor tung boreslam ble pumpet ned i brønnen ovenfra. Denne operasjonen var mislykket.

Mannskapene om bord på Boa Sub C gjennomførte mer vanlige oppgaver de neste dager og uker, nærmere bestemt å koble opp fleksible stigerør fra den skadde bop-en til en manifold.

– Vår kjernekompetanse kom til nytte under disse operasjonene. Fartøyet er skreddersydd for denne typen undervannsoperasjoner på dypt vann, hvilket gir oss en solid arbeidsplattform. På den annen side, vi er avhengig av fagkunnskapen til våre operatører og ingeniører på land for å kunne gjennomføre denne typen oppgaver sammen med det marine mannskapet som styrer fartøyet, forteller Hallgeir Hauge, som er skiftformann om bord.

JOHN MOORE

Strenge sikkerhetskrav

De påfølgende ukene tok Boa Sub C om bord en mengde utstyr og mannskaper.

– Vi satte ut og reparerte en mengde utstyr på havbunnen. Vi måtte bruke begge våre store kraner for å klare oppgavene. Våre folk arbeidet uavbrutt for å assistere BP. Helikoptre og andre fartøyer ankom hver eneste dag til alle døgnets tider. Under denne nasjonale krisesituasjonen opprettholdt vi våre sikkerhetskrav og standarder, selv om mannskapene ufortrødent arbeidet med redningsoperasjonene, legger Doug Douglas til.

Et skip til

Et annet fartøy fra Aker Solutions, Boa Deep C, ble mobilisert til å installere tophats og forlenge en 135 meter lang forbindelseslinje (jumper) til 330 meter.

De skulle også installere manifolden med en choke & kill-forbindelse, en av flere nødvendige forbindelser for å kunne stenge selve brønnen.

Boa Deep C satte også på lass en "madrass" av betong for å beskytte utstyr. Samtidig fortsatte skipet med å hente opp data fra brønnen for BP.

På link til Houston

Alt arbeidet ble gjennomført med en direkte forbindelse til operasjonssenteret hos BP i Houston. Det ble også opprettet en fast telefonforbindelse ut til fartøyene.

Alle kameraene på BOP ble streamet ut på internett slik at alle som ville det kunne følge arbeidet på havbunnen.

– Alt vi kunne se på havbunnen kunne BPs folk se i Houston, forteller Håvard Holthe.

Hav og land

Aker Solutions deltakelse i arbeidet med å stoppe utslippet vokste i takt med BPs innsats. På land ble mannskaper, fartøy og utstyrsleveranser koordinert av et eget team.

I tillegg til fartøyene deltok også Aker Solutions personell i arbeidet med å planlegge, lede og styre ingeniørarbeidene for å kunne få stanset utslippet.

BP fikk etablert flere team som arbeidet parallelt med forskjellige løsninger for å få stanset utblåsningen. Aker Solutions arbeidet med hvert eneste team for å kvalitetssikre arbeidet for BP.

Les også: BP bruker bare norske spesialskip

Korte frister

– BP kom ofte med et forslag til løsning som skulle gjennomføres kun få dager etter, og forventet at vårt team kunne komme opp med arbeidsprosedyrer og analyser omtrent umiddelbart. Vårt engineering- og prosjektteam måtte arbeide nærmest kontinuerlig, med lange dager og helgene til hjelp, for å sikre at BP fikk stengt brønnen. Vi var selvfølgelig glade for å kunne hjelpe til, sier Aker Solutions prosjektleder, Stephen Reid.

Hvert eneste scenario ble gjennomgått med de samme krav til sikkerhet og kvalitet som ellers gjelder. Mens oljeutslippet pågikk ble det uført en mengde arbeidsoppgaver av forskjellig art ute på feltet.

Dette omfattet å sette ned store sugeankere, manifolder, fleksible forbindelser og stigerør, redde undervannsutstyr, et utall av BOP-operasjoner og uendelig mye arbeid med ROV-er.

Systemdesign

Hele Aker Solutions organisasjon verden over arbeidet med å finne fram til en løsing for å stanse utslippet, ved å arbeide for BP med å finne de rette kompostene for å tette BOP-en.

Etter at mange forsøk hadde mislyktes, ba BP Aker Solutions om å utvikle hva de kalte en H4 Capping Collector som skulle settes på toppen av den skadde BOP-en.

– Denne ble konstruert og bygget på rekordtid sammen med en back-up i tilfelle den ikke skulle virke som forutsatt, sier Guiton Ragsdale, som var prosjektleder for dette utstyret.

– Våre ingeniørers oppfinnsomhet og kunnskaper ble presset til det ytterste i denne situasjonen, og jeg er glad for å si at vi leverte alt BP ba oss om, sier han.

Les også: Kappe plassert på brønnen

JOHN MOORE

Måtte tåle orkan

H4 Capping Connector er en kappe som tåler høye trykk og som skal senkes ned på den eksisterende BOP-en. Olje fra denne delen skal kunne strømme tilbake til fartøyer som er på plass for å samle opp oljen.

Aker Solutions og BP møttes om kvelden 28. juni for å gå igjennom oppgaver som BP hadde bedt dem om å utføre. Konseptet var basert på å kunne utnytte utstyr som var å få tak i, og sette dette sammen til en integrert løsning og ha det på plass i løpet av 24 dager.

Aker Solutions ingeniører tok umiddelbart fatt på oppgaven som omfattet utstyr fra tre forskjellige leverandører. Allerede 1. juli var designet klart.

– Et styrende element var å forberede utstyret for orkaner, siden vi var på vei inn i orkansesongen, forteller Ragsdale.Ble slått på målstreken

Endelig test av H4 Capping Collector var klar innen fristen, men uheldigvis for Aker Solutions – og heldig for BP – virket Lower Marine Riser Package (LMRP) etter forutsetningene.

– Men vi har en H4 Cap Connector klar til bruk hvor enn i verden det mot formodning skulle forekomme tilsvarende problemer som det BP fikk med Macondobrønnen, sier Ragsdale.Kappet røret

Aker Solutions hadde fra 9. juli to fartøyer i kontinuerlig arbeid med å stoppe den massive lekkasjen. Boa Deep C ble spurt om å installere mellomstykket (transition spool) på toppen av BOP-en, slik at de kunne sette en mindre BOP på toppen av denne. Planen var å kutte det skadde stigerøret, fjerne LMRP, og la olje strømme fritt ut. Deretter skulle det settes på et mellomstykke, og på denne skulle det monteres en ny BOP som skulle stenge brønnen.

– Vi fikk fjernet flensen på toppen av den skadde BOP-en. Deretter fikk vi senket mellomstykket på plass via guidevaiere og fikk boltet mellomstykket på den skadde BOP-en, sier Hallgeir Holthe.

– Vi var både spente og nervøse da vi senket mellomstykket ned over brønnstrømmen. Vi måtte ha ekstra forlengere på utsiden av mellomstykket slik at vi slapp å ha ROV-en midt i brønnstrømmen. Etter at monteringen av mellomstykke var i orden, kom et produksjonfartøy som installerte en mindre BOP og stigerør og begynte å produsere oljen.Fikk kontroll

Den nye BOP-en er utstyrt med fire ventiler som kan stenges for å stoppe brønnen. Mannskapet om bord på de to Aker Solutions-fartøyene jobbet sammen om å få stengt tre av disse ventilene.

– Det ble en meget god stemning om bord da vi stengte den fjerde ventilen og oljen stoppet opp. Vi fortsatte å overvake brønnen i ytterligere 48 timer og alt så bra ut, sier Holthe.

Kl. 14:22 den 16. juli stoppet oljeflommen ut i Mexicogolfen.

Top kill-arbeidet fortsatte, og den 6. august var brønnen plugget og sementert. Totalt 16 ROV-er arbeidet for å stenge Macondo-brønnen.

– Vi er stolte over den innsatsen våre folk har gjort både til havs og på land i den viktige jobben de har utført for å stenge Macondo-brønnen, sier Erik Wiik.

Les også: BP-brønn fylt med sement

Felles innsats

BP har vært kritisert for å være trege.

– Etter å ha samarbeidet med BP de siste tre månedene sitter vi igjen med et motsatt inntrykk. Vi var imponert at vi fikk alt vi ba om, gjerne raskere enn ventet. Alle ressursene har vært innstil på å få til dette, sier Holthe.

BP hadde det overordnete ansvaret for arbeidet, men svarte i sin tur til US Coast Guard. Mange var involvert i det store arbeidet. Aker Solutions inntrykk var at BP var lydhøre for alle innspill og råd som kom. De ble undersøkt, diskutert og alle avgjørelser ble grundig kommunisert og dokumentert.

– Det er slik vi som arbeidet i felten opplevde det, sier Holthe.

Alt om oljekatastrofen: Se våre temasider.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.