Aker med CO2-fangst i Skottland

Aker med CO2-fangst i Skottland
FØRST UTE: Aker Clean Carbon var de første som kapreten kontrakt for CO2-fangst i Storbritannia. Anlegget ble satt i drift ved Longannet-kraftverket i dag, fredag 29.5.05 Bilde: Aker Clean Cabon

Det er Aker Clean Carbons mobile fangstanlegg som tidligere er testet ut i Risavika som er fraktet til Skottland for å testes ut på et av Storbritannias største kullkraftverk, Longannet, som kan levere 2300 MW elektrisk effekt.

Første gang

Det mobile fangstanlegget er en eksakt, liten replika av et fullskala karbonfangstanlegg som vil bekrefte prosessforbedringer og redusere teknisk og kommersiell risiko storskalaprosjekter.

– Dette er første gang et CCS-anlegg har blitt skrudd på og satt i drift på et kulldrevet kraftverk i drift i Storbritannia, og dette er et stort steg framover for å frambringe en ny generasjon karbonfri elektrisitet fra fossile brennstoff. Det handler om å ta konseptet CCS ut av laboratoriet og å gjøre fullskala en kommersiell realitet og det er veldig viktig om vi ønsker å nå ambisiøse mål for å redusere karbonutslipp, sa Nick Horler, konsernsjef i ScottishPower ved åpningen.

Aker-teknologi

Aker Clean Carbons mobile testenhet ble bygget av Aker Solutions, basert på Aker Clean Carbons fangstteknologi.

Denne teknologien er definert som etterrens og kan derfor anvende på eksisterende kraftverk over hele verden.

Fangstprosessen bruker et amin som effektivt fjerner CO 2 fra røykgass.2008

Fangstenheten er konstruert for forskjellige typer røykgass og aminer.

Anlegget har vært i drift siden september 2008. Testresultater fra Risavika Gassenter viser en fangstgrad over 85 prosent.

Samtidig har forbedrede aminer vist lavere energibehov og mindre degradering.

Samarbeid

ScottishPower og Aker Clean Carbon begynner nå en sjumåneders testperiode på Longannet.

Målet er å bekrefte prosessforbedringene på et industrielt, operativt anlegg.

– Å demonstrere at vår fangstteknologi fungerer på et kullkraftverk av Longannet størrelse er det neste steget mot fullskalaanlegg. Vi ser frem til å jobbe med ScottishPower for å nå det målet, sier Jan Roger Bjerkestrand, administrerende direktør i Aker Clean Carbon.Nullutslipp

To aminløsninger vil bli testet som en del av Aker Clean Carbons SOLVIT R&D-program

Dette programmet har som mål å utvikle, demonstrere og kommersialisere bedre fangstsolventer.

– Vi skal i tillegg teste ut en nullutslippsløsning. Formålet med hele testprogrammet er å finne hvor mye de to aminene degraderes, vi skal teste ut energibehov og stabilitet på aminet, forteller teknisk direktør i Aker Clean Carbion til Teknisk Ukeblad.Fjerner svovel

I forhold til når anlegget var montert på Risavika, er det modifisert til å kunne håndtere kullkraftanlegg.

– Vi renser ut svovel og andre urenheter før vi kommer til CO2-fangstanlegget, sier Graff.

Han forteller at basert på erfaringene fra Risavika og Longannet vil ligge til grunn for det anlegget som skal fjerne 100 000 tonn CO 2 ved Mongstad.