OLJE OG GASS

Aker kjemper om 900 milliarder

LANGT TIL HAVS: Logsistikken er en utfordring i Kashagan-prosjektet. På grunn av grunt vann må alt fraktes ut til de kunstige øyene på store flåter.
LANGT TIL HAVS: Logsistikken er en utfordring i Kashagan-prosjektet. På grunn av grunt vann må alt fraktes ut til de kunstige øyene på store flåter.Bilde: Aker Solutions
Anders J. Steensen
5. juni 2009 - 07:02

Kashagan

Operatører:

  • Shell for offshoredelen
  • Eni for landanlegg
  • ExxonMobil for reservoaret
  • Andre eiere; Total, Inpex, ConocoPhillips, KazMunayGaz

Fakta:

  • Totale utbyggingskostnader: rundt 900 milliarder 2006 kroner
  • Tre faser, første olje 2012, ferdig utbygget 2025
  • Ligger i nordlige Kaspiske hav.
  • Temperaturvariasjoner mellom – 40 0C til pluss 40 0C
  • Is i fire måneder av året
  • Oljereserver: 38 milliarder fat.

18. mai inngikk Aker Solutions den største kontrakten i selskapets historie. Sammenkoblingen (hook-up) på Kashagan fase 1- utbyggingen.

Verdien av kontrakten med sammenkopling på fase 1- utbyggingen er estimert til 1,6 milliarder dollar, eller 10 milliarder kroner.

Kontrakten omfatter ingeniørtjenester, logistikk, prefabrikasjon av enheter, sammenstilling, asistanse i ferdigstillingsfasen og klargjøring av skip for å ferdigstille anlegget.

EvighetArbeidet utføres i Stavanger og lokalt i Kasakhstan. LANG TID: - Anlegget skal bygges fram til 2025. Deretter skal det vedlikeholdes. Dette kan innebære store oppgaver for Aker Solutions over et langt tidsrom, sier Olav Andenes. Anders J. Steensen

EvighetArbeidet utføres i Stavanger og lokalt i Kasakhstan.

Arbeidet utføres i Stavanger og lokalt i Kasakhstan.

– Vi har også den største feed-kontrakten (front end engineering and design) vi noensinne har hatt for fase 2 av utbyggingen. For oss har denne utbyggingen nærmest et evighetsperspektiv, forteller prosjektleder i Aker Solutions for område Russland og Kasakhstan, Olav Andenes.Kjempereservoar

Dimensjonene er store over Kashaganprosjektet. Feltet ligger på grunt vann, 4 – 6 meter, i den nordlige delen av det Kaspiske hav.

Selve reservoaret ligger dypt, fra 4500 meter og dypere. Oljekolonnen er enkelte steder på en kilometer. Feltet har et høyt trykk, 800 bar.

Selve reservoaret er komplekst, og foreløpige tall tyder på at det kan inneholde hele 50 milliarder fat olje med god kvalitet, API 45.

På grunn av kompleksiteten i reservoaret er utvinningsgraden satt til cirka 20 prosent.Sikker evakuering

– En av utfordringene i brønnene er det høye H 2S-innholdet i oljen. Dette setter store krav til materialvalgene og ikke minst til sikkerheten. Derfor bygges anlegget med spesialbygde sikkerhetsfarkoster for å kunne evakuere personell. Dessuten bygger vi store tilfluktsrom for som folk kan rømme til dersom det oppstår lekkasje, sier Andenes.

Utbyggingen er planlagt i tre etapper. Første fase som skal være klar til oljeproduksjon i 2012, er nærmest å regne som en prøve på hvordan man skal bygge ut feltet.

Eksperimentfase

– Fase en kaller vi eksperimentfasen. Den består av to kunstige øyer for boring, og et anlegg offshore for å separere olje, gass og vann. Hovedprosessanlegget ligger på land, 90 kilometer unna, sier Andenes.

Rundt 230 ansatte i Aker Solutions sitter i Stavanger for å gjøre ingeniørarbeidene som er påkrevet.

Arbeidet innebærer store leveranser av såkalte piperacks, store enheter med rør og kabler.

– Disse bygger vi lokalt. Noe som innebærer at vi må gjennomføre store opplæringsprogrammer av lokalbefolkningen slik at de er kvalifiserte for å gjennomføre jobben. Til dette arbeidet har vi et nært samarbeid med Rogaland kompetansesenter, forteller Andenes.Gode relasjoner

Han tror at det er en stor fordel å være norsk i prosjektet.

– Det er ingen politiske bindinger og Norge utgjør ingen trussel mot Kasakhstan. Myndighetene er svært opptatt av den norske modellen, hvordan vi fikk omstilt vår industri i forbindelse med utbyggingene i Nordsjøen. De er dessuten veldig opptatt av vårt skolevesen, hvordan vi får utdannet faglært arbeidskraft på alle nivåer. Derfor ønsker de et nært samarbeid med oss, sik at de kan bygge opp sine egen kompetanse, sier Olav Andenes.