Aker fikk CO2-kontrakt i Tyskland

ENERGI: Det tyske energiselskapet Energi Baden Würtenberg, EnBW, har tildelt Aker Clean Carbon kontrakten på å utrede et renseanlegg for deres 912 MWe kullkraftverk som er under bygging i Karlsruhe. Kraftverket vil slippe ut 5 millioner tonn CO 2 årlig, som tilsvarer ca. 16 prosent av det direkte norske CO2-utlippet.

Utredningen skal gå over to faser, prosessdesign og kostnadsestimat for investeringer og drift. Andre fasen omfatter integrasjon og optimalisering av drift ved kraftverket som er ferdig bygget i 2012. AJS

Les mer om: