Aker BP-funn kan være like stort som Goliat. Men oljen kan være tung og vanskelig

Aker BP bekrefter at oljen er tyngre.

Aker BP-funn kan være like stort som Goliat. Men oljen kan være tung og vanskelig
Boreriggen Scarabeo 8 boret Froskelår-brønnen. Den fant muligens tungolje, som kan være vanskelig å utvinne. Men det er for tidlig å si noe om hva slags konsekvenser det vil ha for dreneringsstrategi og eventuell utbygging. Foto: Saipem Drilling

Aker BPs oljefunn i Nordsjøen, gjennom brønnene Frosk og Froskelår kan være ganske solide funn. Foreløpig er det stor usikkerhet knyttet til de utvinnbare ressursene, men anslagene ligger på et sted mellom 90 og 190 millioner fat oljeekvivalenter.