NYHETER_BYGG

Ahus testes i fullskala

TILFREDS: Avdelingssjef barneavdelingen på Ahus, Jan-Petter Odden (t.v.) og adm. direktør ved sykehuset, Erik Kreyberg, har tro på barnesenteret . Det ineholder alle funksjoner for barn og unge fra 0 til 18 år.
TILFREDS: Avdelingssjef barneavdelingen på Ahus, Jan-Petter Odden (t.v.) og adm. direktør ved sykehuset, Erik Kreyberg, har tro på barnesenteret . Det ineholder alle funksjoner for barn og unge fra 0 til 18 år.Bilde: Leif Haaland
Leif Haaland
27. apr. 2005 - 08:00

Et gammelt ordtak sier at du må bygge tre ganger for du er tilfreds.

Den nye Akershus Universitetssykehus på Lørenskog bygges fohåpentligvis bare en gang.

Men personalet får testet sine nye arbeidsplasser i prøvehuset som er satt opp inne i en industrihall. Her rekner de med å gjennomføre de to første "prøvebyggene".

Adm. direktør for sykehusbyggingen, Bjørn Sund, sier prøvehuset er viktig både for personalet og leverandørene. For hver tilbudsrunde kan leverandørene se hvilke funksjoner deres leveranser skal fylle.

Unngår feil

Byggherren og de ansattte kan vurdere flere løsninger i full skala før de tar endelig valg.

Adm. direktør ved Akershus universitetssykehus, Erik Kreyberg, poengterer at dersom dette skal bli det mest moderne sykehuset i Europa, må feilene finnes og korrigeres i prøvehuset.

Det koster utrolig mye å flytte utstyr bare noen tommer i ettertid, fordi så mye utstyr henger plasseringsmessig sammen.

a-ha!

De ansatte har fått flere a-ha-opplevelser allerede. De tror resultatet blir meget bra.

Logistikken blir vesentlig bedre enn ved dagens sykehus. Materialer, tekniske løsninger og dimensjoner blir testet.

Ved å se utstyret i sammenheng i virkelig størrelse, kan feil i prosjekteringen avdekkes. Dessuten blir betjeningen bedre forberedt for driften ved at de prøver seg i testhuset.