KRAFT

Agnar Aas: - Jeg har sterke meninger om bemanningen i NVE

Agnar Aas synes det er et privilegie å få være Vassdrags- og energidirektør, særlig når han kan nyte sola på takterrassen i  NVE-bygget ved Frognerparken i Oslo. Men hans synspunkter på tilstanden i NVE får vi ikke.
Agnar Aas synes det er et privilegie å få være Vassdrags- og energidirektør, særlig når han kan nyte sola på takterrassen i NVE-bygget ved Frognerparken i Oslo. Men hans synspunkter på tilstanden i NVE får vi ikke.Bilde: Jannicke Nilsen

Agnar Aas (57)

  • Gift med Inger Marie (56), bosatt på Grønland i Oslo.
  • Direktør i NVE siden 1999. Kom da Statsskog Namsos, der han var administrerende direktør. Før det var han blant annet sjef i Direktoratet for Statens skoger.
  • Har tre voksne barn og fem barnebarn i alderen ni år til 6 md.
  • Utdannet jordskiftekandidat fra Høgskolen i Ås.
  • Interesser: Elgjakt, hyttetur i Jotunheimen og sykling.


Aa. Aaaa. Aaaang. Aaaangnar. Aaangnar Aaaas.

Det er vindkraftkonferanse på Stiklestad i Nord-Trøndelag. Energi- og vassdragsdirektør Agnar Aas sitter på første benk og ser ned. Ser til siden. Og til den andre siden.

Agnar Aas vil nok være alle andre steder enn her akkurat nå.

En teatergruppe på fire personer står på scenen. De messer navnet hans. Peker på ham, og peker på en stol midt imellom dem. Agnar Aas venter i det lengste. Tenk om de gir seg. Finner en annen. Det gjør de ikke.

10 minutter senere svever Norges Vassdrags- og energidirektør i været. Fire mennesker har løftet den høye karen opp fra bakken, fortsatt sittende på stolen, i et forsøk på å synliggjøre den mellommenneskelige energien de synes får altfor lite oppmerksomhet i Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE).

I NVE dreier det seg stort sett bare om vannkraft, småkraft, gasskraft og vindkraft. Og det er det dette intervjuet kommer til å handle om.

Riktig retning

- Det har gått i riktig retning de siste årene. Det har blant annet tikket inn mer vannkraft. Vi har Kårstø som vil produsere gasskraft dersom vi kommer i en kritisk situasjon. Vi har fått ny kabel til Nederland. Samtidig har vi sett en generell utflating av det alminnelige strømforbruket de siste årene.

Aas snakker om forsyningssikkerheten anno 2008, som er NVEs viktigste ansvar. Hvor sårbare er nasjonen Norge når det gjelder tilgang til energi?

- Det er usikkerhet rundt kraftbehovet til industriprosjekter som Hydros produksjon på Karmøy. Vi vet det er et ønske om mer elproduksjon for å elektrifisere sokkelen. Vi ser også et brudd i utflatingen av strømforbruket i det siste, det har vært en vekst det siste året på seks prosent. Det kan skyldes at det var svært billig el i Sør-Norge i sommer, men vi vet ikke. Vi har en rekke usikre momenter som til sammen kan gi et høyere forbruk, og det kan stresse forsyningssikkerheten.

Byråkrat

Som direktorat har NVE ansvar for en rekke avgjørende samfunnsoppgaver, i tillegg til forsyningssikkerheten.

Som direktør har Agnar Aas ansvar for å sørge for at NVE utfører de oppgavene regjeringen finner det for godt å pålegge NVE. Utføre oppgaven på en mest mulig effektiv og hensiktsmessig måte.

Det er dette intervjuet preget av.

- Det er en sak mellom Olje- og energidepartementet og meg, er en setning som faller mer enn en gang i løpet av denne ettermiddagen på direktørens kontor.

Turbulens

Ikke minst når det kommer til bemanningssituasjonen i direktoratet, trer byråkraten Aas fram. Det har lenge vært kjent at NVE er en flaskehals for kraftprodusenter som vil ha sine prosjekter satt ut i livet. Hundrevis av vann-, vind-, og nettprosjekter har ligget på vent i lang tid, mens NVE har jobbet på spreng med de ressursene de har.

I våres fikk avdelingsdirektør for tilsyns- og konsesjonsavdelingen, Bjørn Wold, nok. Han sa opp i protest mot for dårlig bemanning. Før han sluttet, sa Wold at NVE trengte 30 nye saksbehandlere for å håndtere saksmengden.

Saken skapte turbulens både internt i NVE, i OED, og ble debattert på Stortinget.

Så langt har direktoratet fått 16 nye saksbehandlere.

- Har dere fått mange nok nye ansatte til å behandle sakene innen rimelig tid?

- Vi har fortsatt ventetid på et par år på småkraftsaker og vindkraftprosjekter.

- Hvor mange flere ansatte trenger dere?

- Samspillet mellom NVE og OED er slik at vi flere ganger i året leverer budsjettforslag og anslag om hvor mye ressurser vi trenger. Vi tar til etterretning de ressursene vi får. Det er opp til politikerne om de vil at alle sakene skal behandles med en gang, eller om vi skal behandle sakene over tid.

- Men hva mener du selv?

- Jeg har sterke meninger om bemanningssituasjonen. Men jeg går ikke ut med tall i vår interne budsjettprosess, det blir helt feil. Min jobb er å vise konsekvenser av regjeringens vedtak, og lojalt forholde meg til dem ved å legge til rette for at deres politikk gjennomføres nå beslutningene er tatt.

- Bjørn Wold sa opp i protest mot for lav bemanning. Er måten han forlot NVE på en av årsakene til at dere har fått 16 nye årsverk?

- Jeg vil ikke spekulere i det. Det må du spørre departementet om.

- Hva synes du selv om avgangen til Wold?

- Hver enkelt medarbeider må selv ta stilling til om det er "mismatch" mellom egne verdier og de verdiene og rammene arbeidsplassen står for. Er det ikke samsvar, er det best å finne noe annet. Jeg ville syntes det var utrolig vanskelig å arbeide et sted om mine egne verdier fravek verdiene som arbeidsplassen representerte. Vi har mistet en god og dyktig medarbeider, og vi har funnet en god og dyktig medarbeider i hans sted. Å kommentere denne saken utover dette er ikke min oppgave.

Jus

Aas kom til NVE i 1999. Før det hadde jordskiftekandidaten fra landbrukshøyskolen i Ås en karriere innenfor Statskog.

- Jeg hadde erfaring fra et annet direktorat da jeg ble ansatt. Men min bakgrunn grenser mot det juridiske, og jeg bruker utdanningen min mer nå enn da jeg var i Statskog, særlig når det kommer til konsesjonsvedtak.

Å innvilge en aktør konsesjon til å starte ny eller utvidet energiproduksjon, er nemlig ingen rask affære. Norges energimyndigheter har lang tradisjon i å la alle parter komme til ordet før de gir en slik tillatelse. Konsekvenser skal utredes, folkemøter skal holdes, gjerne i flere omganger.

Svært ofte ankes konsesjonene inn for OED, før de eventuelt blir avslått eller kommer igjennom nåløyet.

Kabelkonflikter

De fleste sakene NVE behandler er konfliktfylte. Likevel er det noen saker som skiller seg spesielt ut. Høye master gjennom bebyggelse eller naturskjønne områder skaper ofte høyt konfliktnivå og store overskrifter. Det er en av årsakene til at toppledelsen i NVE alltid reiser ut til berørte områder før instansen eventuelt gir konsesjon.

- De mest krevende sakene er nok de store kraftlinjene. Alle disse sakene er ganske intense, med mange følelser i sving. Jeg skjønner godt at folk ikke ønsker store kraftlinjer over seg, det gir ingen fordeler. En motorvei i nabolaget gir tross alt bedre framkommelighet. Det er derfor disse sakene tar så lang tid å behandle. Kraftlinjer er viktig for samfunnet samtidig som de berører enkeltpersoner, derfor er det viktig for oss å reise ut og se konkrete traseer, treffe ordførere og de som rammes.

Livsvarig vennskap

Aas har små problemer med å skjønne innvendingene fra berørte og naturvernere. Han har selv lært seg å sette pris på naturen, ikke minst mens han var sjef for Statskog i Namsos.

- Jeg kom i kontakt med et jaktlag, og det utviklet seg til et livsvarig vennskap. Vi jakter i Namdalen hver høst, og når jeg kommer tilbake derfra, har jeg flirt så mye at jeg må dra fjeset på plass. Det er noe helt spesielt å sitte i ro ute i naturen, lytte til stillheten, og så etter hvert oppdage dyrelydene. Jeg har hatt mange fine stunder i levende natur, men jeg reflekterte ikke så mye over det før jeg begynte på jakt.

Aas mener det er et privilegium å få være Vassdrags- og energidirektør. I 2011 går åremålsstillingen som energi- og vassdragsdirektør ut.

- Hva gjør du etter det?

- Det får tiden vise. Det har jeg et avslappet forhold til.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.