ARKIVNYHETER

Åge Haverstad oppgraderer fv 24 i Hedmark

Navnene på ytterpunktene for strekningen som skal utbedres kan ses nederst og øverst på kartet. Åge Haverstad fra Sør-Fron ligger godt an til å få kontrakten. Ill.: Statkart
Navnene på ytterpunktene for strekningen som skal utbedres kan ses nederst og øverst på kartet. Åge Haverstad fra Sør-Fron ligger godt an til å få kontrakten. Ill.: Statkart

Hvis retten til å klage er ubenyttet 19. februar, får Åge Haverstad i oppdrag å utvide fylkesveg 24 mellom Malungen og Sjøenden i Stange kommune. Strekningen er 4,1 km lang. Ny vegbredde blir 7,5 meter, skuldre inkludert. I dag er vegen halvannen meter smalere.

Vegen skal følge nåværende trasé, men det blir noen små justeringer av kurvene. Det blir også justeringer i vertikalplanet. Noen høybrekk skal senkes for å bedre sikten. Oppdraget omfatter også justeringer av sideterrenget og vegetasjonsrydding.

Nesten hele strekningen går gjennom skog. Topografien er gunstig for vegbygging, men det er ikke grunnforholdene. Under store deler av vegtraséen er det myr og stein om hverandre.890 blokker sprenges

Det er også store steinblokker ved siden av traséen. De er en sikkerhetsrisiko hvis en bil skulle havne utenfor vegen. Blokker som ligger høyere enn vegen kan også være en trussel mot anleggsarbeidere og maskiner, hvis de skulle begynne å rulle på grunn av sprenging og rystelser. For å fjerne denne risikoen skal entreprenøren sprenge ikke mindre enn 890 blokker i størrelsen 1-10 kbm.

Etablering av en rasteplass inngår i entreprisen. Den skal erstatte en rasteplass som har en ugunstig plassering.

Årsdøgntrafikken er knapt 1 500. Trafikk i denne størrelsen kan avvikles uten store hindringer mens anleggsarbeidet pågår, men trafikantene må regne med stopp på opptil et kvarter i forbindelse med sprenging.40 millioner

Prosjekteringen er utført av Statens vegvesen i egenregi. De totale omkostningene er beregnet til ca. 40 millioner kroner. Hele beløpet dekkes over fylkesbudsjettet. Innen 1. november må vegen være kjørbar. Slitelaget skal være lagt 1. juli neste år.

Entreprisen er den andre av tre som lyses ut i forbindelse med oppgradering av fylkesveg 24 mellom Brattskjærvika og Støa. Hele strekningen ligger i Stange kommune sør i Hedmark.

Første entreprise gjaldt den 4 km lange parsellen Brattskjærvika-Malungen. Kontrakten gikk til John Galten fra Rena. Vegen ble ferdig opp til topp bindelag i fjor høst. Slitelaget legges til våren.

Tredje parsell går fra Malungen til Støa. Prosjekteringen av denne er i gang. Tidspunkt for utlysing er ikke fastsatt.

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.