AF Gruppen overtok da NCC ble avvist

AF Gruppen overtok da NCC ble avvist
Slik så det ut ved Midtbekktunnelen på Oppdølsstranda 24. august 2008. Den er en av flere små tunneler som forsvinner fra riksveg 70 når den 7,5 km lange tunnelen åpnes. Bilde: Statens vegvesen

Urealistiske timepriser er bakgrunnen for avvisningen. I følge konkurransegrunnlaget skulle et visst antall maskintimer prises med en timepris. I kapitlet om maskinpriser har NCC oppgitt flere priser til en krone timen. Disse inngår i anbudssummen.

- Dette er et klart avvik fra kravet i konkurransegrunnlaget om at prisene skal være reelle. Dette avviket anses ikke som ubetydelig, sier prosjektleder for tunnelen ved Oppdølsstranda, Per Bjørn Gjelsten..

- Problemet er ikke av ny dato, men nå vil Vegvesenet gjerne komme det til livs. Derfor er teksten i konkurransegrunnlaget skjerpet. Nå står det: "Prisene skal gjenspeile de faktiske kostnadene".

- Hvorfor er timepriser nødvendige?

- Vi trenger dem for å prissette uforutsett arbeid. Vi forsøker å bli enig med entreprenøren når slike situasjoner oppstår, men hvis vi ikke lykkes, kan vi kreve at det uforutsette arbeidet skal utføres som regningsarbeid, sier Gjelsten.

Tunnelen skal gå mellom Sunndalsøra og Ålvundeid i Sunndal kommune. Her erstatter den en svært rasfarlig strekning på riksveg 70 når den blir ferdig sommeren 2014. Hele prosjektet finansieres over statsbudsjettet.

Profilet blir T 9,5. Entreprisen omfatter alt arbeid i tunnelen, bortsett fra elektro. 1 400 meter tilstøtende veg på Ålvundeid og 450 meter ved Sunndalsøra inngår også.

Tunnelen kan drives fra begge sider og fra et 400 meter langt tverrslag. Om den som får kontrakten velger å bruke alle de tre angrepspunktene, gjenstår å se. Over halvparten av overskuddsmassen fra tunneldriften vil bli gå med til å utvide industriområdet Håsøran i Sunndalsøra. Noe vil bli brukt til utbedring av riksveg 70 nord for tunnelen. Masse som det ikke blir bruk for, blir dumpet i fjorden.

Prosjekteringen er utført av Asplan Viak og Statens vegvesen.

Les mer om: