ARKIVNYHETER

AF-gruppen lavest på Ringveg Vest

Følgende tilbud kom inn:1. Skanska Norge AS kr. 827.432.062,-

2. AF – gruppen kr. 821.343.009,-

3. NCC Construction kr. 850.266.153,-

4. Veidekke Entreprenør AS kr. 848.830.060,-

5. Mesta Entreprenør AS kr. 878.294.867,-Det er travle tider for prosjektgruppen som nå skal få på plass entreprenøren slik at deb videre sprengningen av Knappetunnelen mellom Sandeide og Livatnet kan starte i mars. I tillegg er det mye planlegging rundt informasjonen som skal ut til berørte beboere. En rekke nabomøter skal holdes i tiden framover.

- Sprengningen av Knappetunnelen som skal gå under Varden og Hesjaholtet er utfordrende på mange måter, og det er viktig å etablere en god dialog med alle beboerne i området. I tillegg skal vi sende ut en større brosjyre og nettsider må være oppdaterte, sier Midtkandal.Oppstart februar/mars

Prosjektlederen regner med å inngå kontrakten med den aktuelle entreprenøren i månedskiftet februar/mars. Det er planlagt at entreprenøren skal starte arbeidet fra Liavatn og Sandeide samtidig. Sprengningsarbeidet på byggetrinn 2 vil ta ca 2 år, og den totale byggetiden vil være ca. 4 år. Det nye veganlegget vil åpnes for trafikk sommeren 2015.

Prosjektets styringsramme på byggetrinn 2 er på ca.1530 mill.kr (2010 kr-verdi) Denne summen inkluderer hovedentreprisen, diverse mindre entrepriser og byggherrekostnader.To hovedløp på 3,9 km

Første byggetrinn ender i et underjordisk kryss ved Sandeide. Herfra skal de to tunnelløpene føres videre mot Liavatnet hvor Ringveg Vest møter Vestre innfartsåre like ved østre ende av Lyderhorntunnelen.

Hver av de to hovedløpene blir 3,9 km lange. De får profil T 9,5. Ved Sandeide blir det sørvendte ramper i fjell. Ved Liavatnet skal det bygges en 70 meter lang bru over Vestre innfartsåre. For øvrig skal det bygges fire tunnelportaler med en samlet lengde på 200 meter, og det skal etableres tilknytninger til eksisterende vegnett med ramper og rundkjøringer.Skal sprenge 665 000 m 3

Oppdraget blir svært omfattende. 665 000 m3 skal sprenges ut i tunnelløp og -ramper, 100 000 m 2 skal dekkes med brannsikret PE-skum og 63 000 m2 veggelementer i betong skal settes opp. Deler av tunnelen går under bebyggelse og sårbare naturområder hvor det vil bli stilt strenge krav til rystelser og lekkasjer.

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.