BETONMASTHÆHRE

AF-gruppen kjøper Betonmast for drøyt 2 milliarder

Går sammen med ledelsen og tidligere aksjonærer om kjøpet.

Morten Grongstad, adm. direktør i AF Gruppen (t.v.) og Jørgen Evensen, adm. direktør i Betonmast.
Morten Grongstad, adm. direktør i AF Gruppen (t.v.) og Jørgen Evensen, adm. direktør i Betonmast. Foto: AF Gruppen
19. aug. 2019 - 09:06
AF Gruppen ASA har, gjennom Betonmast Holding AS, et selskap som eies 66 prosent av AF Gruppen og 34 prosent av ledelse og tidligere aksjonærer i Betonmast, inngått avtale med styret i BetonmastHæhre om kjøp av 100 prosent av aksjene i Betonmast-konsernet, skriver AF-gruppen i en pressemelding.
 

Avtalt pris på aksjene er på 2075 millioner kroner. Ledelse og tidligere aksjonærer i Betonmast finansierer sin andel av kjøpet gjennom tilførsel av 352 millioner kroner i egenkapital til Betonmast Holding. AF Gruppen finansierer resten av kjøpesummen gjennom en kombinasjon av egenkapital og lån - gjennom eksisterende lånerammer i AF Gruppen, samt ved å benytte eksisterende styrefullmakt til å gjennomføre en rettet emisjon på 400 millioner kroner mot selskapets fire største aksjonærer, OBOS BBL, ØMF Holding AS, Constructio AS og Folketrygdfondet. Disse har forpliktet seg til å tegne de nye aksjene.

Kjøpet er betinget godkjenning av generalforsamlingen i BetonmastHæhre som er planlagt gjennomført den 16. september. Aksjonærer som representerer 66 prosent av aksjene i BetonmastHæhre har forpliktet seg til å stemme for transaksjonen. Kjøpet er videre betinget en begrenset due diligence og at transaksjonen blir godkjent av konkurransemyndighetene.

Transaksjonen forventes gjennomført i oktober 2019.

1000 ansatte i 15 selskaper

Betonmast-konsernet har ca. 1 000 ansatte og består av totalt 15 selskaper i segmentene Betonmast Norge, Betonmast Eiendom og Betonmast Sverige. Selskapene hadde en omsetning på litt over 6,9 milliarder kroner og et resultat på 217 millioner kroner i 2018.

For anleggsdelen av BetonmastHæhre-konsernet var 2018 ikke like bra økonomisk. Driftsresultatet for konsernet under ett var på minus 572 millioner, meldte Dagens Næringsliv i mars.

− Betonmast har hatt en formidabel vekst siden oppstarten i 2006 og er et veldrevet selskap med kompetente medarbeidere og ledelse, spennende prosjekter, sterk vekst, god lønnsomhet og solid ordrereserve. AF Gruppen har et langsiktig og industrielt mål med eierskapet, og vi har som intensjon å være en aktiv eier. Med vår inntreden håper vi å kunne tilføre kompetanse og innsikt som kan bidra til å øke verdiskapingen i selskapet på kort og lang sikt. Vi mener at dette er en veldig god løsning for selskapet, medarbeiderne og kundene, sier Morten Grongstad, konsernsjef i AF Gruppen.

Prosjektporteføljen i Betonmast-konsernet omfatter alt fra større boligprosjekter til nærings- og offentlige bygg. Betonmast-konsernet er en betydelig aktør innen bygging for offentlig sektor og besitter spesialkompetanse på prosjektutvikling og samspillskontrakter.

Vil ha med alle ansatt-aksjonærer

Den rettede emisjonen forventes gjennomført ved gjennomføring av kjøpet til tegningskurs tilsvarende børskurs på dette tidspunktet. Styret vil legge til rette for likebehandling av alle AF-aksjonærer, og vil således foreslå for en ekstraordinær generalforsamling som styret innkaller til, at det vedtas en reparasjonsemisjon overfor de øvrige aksjonærene i selskapet per generalforsamlingstidspunktet til samme kurs som i den rettede emisjonen.

AF Gruppen skriver i meldingen at de ønsker at alle ansatte i Betonmast som i dag har eierandel i BetonmastHæhre AS skal fortsette sitt eierskap i Betonmast Holding.

Etter at kjøpet er gjennomført, vil Betonmast Holding tilby aksjer til disse aksjonærene til samme betingelser som Betonmast Holding betaler i transaksjonen. Det forventes at AF Gruppen etter dette vil opprettholde en eierandel i størrelsesorden 60 prosent.

I en melding Betonmast har lagt ut på sin hjemmeside heter det at oppkjøpet er betinget av at det utbetales et ekstraordinært utbytte på 1,9 milliarder som utbetales til samtlige nåværende aksjonærer i BetonmastHæhre.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.