BYGG

AF Gruppen inngår samarbeid med NTNU

Konsernsjef Pål Egil Rønn og AF Gruppen støtter opp om forskning og undervisning på NTNU.
Konsernsjef Pål Egil Rønn og AF Gruppen støtter opp om forskning og undervisning på NTNU. Bilde: AF Gruppen
Stein Jarle Olsen
17. juni 2010 - 11:38

Entreprenør- og industrikonsernet AF Gruppen inngår en treårig samarbeidsavtale med Fakultet for Ingeniørvitenskap og teknologi på NTNU.

Støtte

Det innebærer at selskapet støtter opp om forskning og undervisning ved studieprogrammet Bygg- og miljøteknikk.

– Skal vi lykkes med å øke industrialiseringen innenfor byggebransjen, trenger vi ledere og fagarbeidere som har relevant kompetanse. Et nært samarbeid mellom utdanningsinstitusjonene og næringen er derfor av stor betydning. I tillegg til fortsatt aktiv deltakelse i Næringslivsringen ved NTNU, vil dette samarbeidet bidra til å utdanne sivilingeniører med den kompetanse og kvaliteten som vi som en av landets ledende entreprenør- og industrikonsern etterspør, sier Bård Frydenlund, direktør for Personal og organisasjon i AF Gruppen, i en pressemelding.

Deler kompetansen

AF Gruppens støtte skal rettes mot to områder. For det første mot forskningsprosjekter som ”tjener selskapets faglige og forretningsmessige interesser”, og som har realistiske og relevante mål for gjennomføring og resultatoppnåelse.

I tillegg skal AF Gruppen støtte undervisningen gjennom å dele sin kompetanse i forelesninger, prosjektoppgaver, seminarer og liknende.

Flere avtaler Også Rambøll og Multiconsult signerte avtale med NTNU i dag. F. v dekanus ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Ingvald Strømmen, direktør Morten Tveten fra Rambøll og adm. dir. Håkon Sannum i Multiconsult.

Flere avtaler

Samtidig har både Multiconsult og Rambøll i dag signert samarbeidsavtaler med Næringslivsringen. Det skjedde på et frokostseminar i Oslo.

– For næringen er det viktig at innholdet og kvaliteten i bygg- og anleggsfagene er slik lagt opp og gjennomført at de klarer å imøtekomme byggenæringens fremtidige behov. Det er også positivt av Næringslivsringen i samarbeid med næringen jobber for å rekruttere flere dyktige jenter til bygg- og anleggsfagene, sier administrerende direktør i RIF Liv Kari Hansteen.

Les mer om: