AF Gruppen får T-forbindelsen

AF Gruppen får T-forbindelsen
AF Gruppen får kontrakten verd 878 millioner kroner hvis ingen av de tre andre anbyderne benytter seg av klageretten innen 10. juli. Bilde: Ill.: Statens vegvesen

Entreprenøren må være ferdig med sin del av arbeidet innen 1. desember 2012. Deretter følger en omfattende testing av anlegget. Vegvesenet tar sikte på å sette det under trafikk i løpet av våren 2013.

I følge siste overslag vil T-forbindelsen koste 1,5 milliarder 2009-kroner. Det meste skal finansieres med bompenger, men staten bidrar med ca. 30 prosent. Det blir også gitt tilskudd fra Karmøy kommune og Rogaland fylkeskommune

T-forbindelsen har fått navnet sitt fordi vegene og tunnelene ser ut som en stor T på kartet hvis man holder det opp-ned. Den horisontale linjen består hovedsakelig av en undersjøisk tunnel som går under både Førresfjorden og Karmsundet. Tunnelen får en lengde på hele 7 740 meter, og blir den første i Norge med to lavbrekk. Mellom lavbrekkene kommer det en rundkjøring ca. 60 meter under bakken. Fra denne går det en 1 164 meter lang tunnelarm nordover.

Tunnelarmen kommer opp i dagen på Tuastad på halvøya mellom Førresfjorden og Karmsundet. Herfra blir det 6,5 km ny veg fram til Raglamyr i Haugesund kommune hvor vegen møter E 134. Tunnelarmen og den ny vegen utgjør den vertikale delen av T´en.

Anlegg av veg mellom Tuastad og Raglamyr inngår ikke i det oppdraget som AF Gruppen sannsynligvis får. Den jobben lyses ut til neste år. Elektro- og tekniske installasjoner i tunnelen er heller ikke med i den største jobben. Det lyses ut senere.

Hovedløpet får en maksimal stigning på 7,4 prosent mot vest og 7,1 prosent mot øst. Mot rundkjøringen blir maksimal stigning 5 prosent fra vest og 5,5 prosent fra øst, og i tunnelarmen 6 prosent. Til sammenligning kan nevnes at største stigning i Eiksundtunnelen hvor det nylig inntraff en alvorlig ulykke, er 9,6 prosent.

Selv om stigningene ikke blir så bratte i T-forbindelsen, har Vegvesenet valgt å gi hele hovedløpet og armen tre felt. Profilet blir dermed T 11,5.

Tunneldriften vil gi et betydelig masseoverskudd. Massen skal brukes til å fylle ut for kai på Haugaland Næringspark i Tysvær og utvide kaia til Hydro på Karmøy. Noe masse skal dumpes under det framtidige fundamentet for ny Risøy bru i Haugesund. Alle påhuggene ligger i nærheten av sjøen. Massen skal fraktes med lekter.

Vegvesenets ressursavdeling har prosjektert tunnelen. Multiconsult har bistått innenfor geoteknikk. Veg i dagen er prosjektert av Sweco.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.