AF Gruppen driver tunnelen gjennom Oppdølsstranda

AF Gruppen driver tunnelen gjennom Oppdølsstranda
Tunnelkontrakten signeres. Foran fra venstre sitter prosjektleder Nils Ola Hoff i AF Anlegg, avdelingsdirektør Ivar Galaaen i AF Anlegg og fungerende regionvegsjef Kjetil Strand. Bak fra venstre står byggeleder Jon Magne Frisvoll og prosjektleder Per Bjørn Gjelsten, begge fra Statens vegvesen. Bilde: Statens vegvesen

Det var fungerende regionvegsjef Kjetil Strand i Statens vegvesen og avdelingsdirektør Ivar Galaaen i AF Anlegg som skrev under kontrakten.

Kontraktssummen er på kr 573 640 841 eks. moms. Alt arbeid i tunnelen og på tilstøtende veger er inkludert i summen.

Elektroarbeidene er ikke med i denne kontrakten, det vil bli lyst ut i en egen entreprise senere.

- Vi håper på anleggstart i månedsskiftet august/september. Tunnelen skal stå ferdig i juni 2014, sier prosjektleder Per Bjørn Gjelsten.

Tunnelen blir 7, 5 kilometer lang og skal bygges med profil T 9,5. Det blir et tverrsalg i Sandvika på ca 400 meter, som får profil T 8,5.

I tillegg til selve tunnelen inngår knappe 2 km ny riksveg i entreprisen - 1 400 meter i Modalen og 450 meter på Sunndalsøra - samt sideveger og gang/sykkelveger på begge sider av tunnelen.

Les mer om: