ARKIVNYHETER

AF Anlegg fikk siste store kontrakt på Knapstad-Krosby

AF Anlegg har fått kontrakten på vegarbeid vest for Glomma. Dette kartet gir ikke helt riktig bilde av situasjon. To-planskrysset lengst til venstre blir ikke bygget med det første. Forbindelsen mellom ny og gammel E 18 blir en midlertidig rundkjøring.
AF Anlegg har fått kontrakten på vegarbeid vest for Glomma. Dette kartet gir ikke helt riktig bilde av situasjon. To-planskrysset lengst til venstre blir ikke bygget med det første. Forbindelsen mellom ny og gammel E 18 blir en midlertidig rundkjøring. Bilde: Ill.: Norfilm
20. juli 2009 - 15:34

Ved anbudsåpningen var det mindre enn 3,4 promille som skilte AF Anlegg fra et arbeidsfellesskap mellom Huser Entreprenør og Erling Rolstad. Under behandlingen av anbudene ble det ikke oppdaget noe som forandret rekkefølgen.

Oppdraget omfatter bare vegen. Bygging av fem bruer i veglinjen ble utlyst i en tidligere entreprise, men AF Anlegg skal legge membran og asfalt på disse bruene, som har en samlet lengde på 370 meter. Entreprisen omfatter også etablering av et komplett system for drenering og håndtering av overvann. Alt arbeid med skilter, rekkverk, viltgjerde og støyvoller inngår i entreprisen. Det gjør også omlegging av lokalveger og en høyspentledning som krysser E 18-traséen, og fjerning av anleggsveg.

De oppdragene som gjenstår nå, gjelder montering av støyskjermer og bygging av to overgangsbruer. For øvrig er alle anleggskontrakter fordelt. Hæhre Entreprenør har råsprengt Romsåsen tunnel øst for Glomma som er ca. en kilometer lang, Bilfinger Berger bygger Smaalenene bru, en skråstagbru over Glomma med et 142 mete langt hovedspenn, Askim Entreprenør bygger bruene i veglinjen vest for Glomma, mens Skanska har fått kontrakten på vegarbeid på den andre siden.

Mesteparten av strekningen får fire felt og en totalbredde på 20 meter. Ved Knapstad er det en overgangsone på noen hundre meter hvor vegen snevres inn til to felt før den møter nåværende E 18 i en midlertdig rundkjøring. Det permanente krysset mellom ny og gammel E 18 blir først etablert når den nye vegen forlenges mot vest. Den strekningen blir ikke påbegynt med det første.

Hele strekningen Knapstad-Krosby er 8 km lang. I følge siste kostnadsoverslag vil regningen komme på 1,3 milliarder 2009-kroner. Det er mer enn opprinnelig forusatt. En viktig årsak til prisøkningen er at anbudene ble høyere enn Vegvesenet hadde regnet med. Dette gjelder imidlertid ikke den siste kontrakten som ligger lavere enn ventet. Halvparten av regningen skal dekkes over riksvegbudsjettet, den andre halvparten med bompenger.

Statens vegvesen har utført prosjekterting, med assistanse av private konsulenter. Johs. Holt har prosjektert skråstagbrua, for øvrig har Norconsult hatt de andre bruene i veglinjen, Cowi har hatt vann og avløp og Rasmussen & Strand har hatt elektro.

AF Anlegg er allerede i gang med å rigge seg til på anleggsområdet. Vegarbeidet blir igangsatt i begynnelsen av august. Fra og med september vil man jobbe med full bemaninng som blir ca. 40 mann. Hele strekningen Knapstad-Krosby skal være ferdig innen 1. oktober neste år. Det blir ingen delåpninger.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.