Advokat: Hjemmekontor kan bli en av de to hyppigste årsakene til arbeidskonflikter i 2021

2021 blir et år med flere og hardere arbeidskonflikter, tror arbeidsrettsadvokat Hans Jørgen Bender i Advokatfirmaet Selmer.

Advokat: Hjemmekontor kan bli en av de to hyppigste årsakene til arbeidskonflikter i 2021
Hans Jørgen Bender, arbeidslivsadvokat i Advokatfirmaet Selmer, ser konturene av et år med flere og hardere arbeidskonflikter. Foto: Istock/ Advokatfirmaet Selmer

2020 ble et år preget av permitteringer og konkurser, etter nedstengningen i mars. Men selv om permitteringsgrensen har blitt utvidet og vaksinen er i ferd med å rulles ut i Norge og i deler av verden, vil ikke 2021 bli noe bedre, skal vi tro arbeidsrettsadvokat Jørgen Bender i Advokatfirmaet Selmer.