IT

Advarer om økt teknologietterretning

VÆR PÅ VAKT: Norge er svært sårbare for terrorangrep. Ikke minst innen industrien. Dette hevder overvåkningssjef Jørn Holme.
VÆR PÅ VAKT: Norge er svært sårbare for terrorangrep. Ikke minst innen industrien. Dette hevder overvåkningssjef Jørn Holme.

Dette kommer frem i PSTs trusselvurdering for 2008 som ble offentliggjort i dag.

Les også: Tre av Norges 20 mest innovative bedrifter har blitt utsatt for industrispionasje.

Høyt trusselnivå

- Fremmede staters etterretningsaktivitet mot Norge og norske interesser er på et vedvarende høyt nivå. Flere sektorer innenfor det norske samfunnet er attraktive etterretningsmål.

- Innenfor politisk sektor er etterretningsaktiviteten særlig rettet mot norsk ressursforvaltning, ressurskontroll og beslutningsprosesser, samt norske vurderinger, strategier og forhandlingsposisjoner, hevder PST i årets trusselvurdering..

Kan medføre stor skade

Det tidligere overvåkningspolitiet – nå kalt PST - skriver i trusselvurderingen at teknologisektoren har attraktive mål for utenlandsk etterretnings innenfor både sivil og militær teknologi, i tillegg til flerbruksvarer underlagt eksportkontroll.

PST mener at fremmede staters etterretningsaktivitet kan medføre stor økonomisk og politisk skade for norske interesser.

Tap av arbeidsplasser

- Aktiviteten til utenlands etterretning kan bidra til å innsnevre handlingsrommet for å utforme og iverksette en selvstendig norsk politikk, og svekke Norges forhandlingsposisjon vis á vis andre stater.

- Tap av bedriftshemmeligheter, markedsandeler og kontrakter kan også bidra til reduksjon av inntekter og arbeidsplasser, advares det i PSTs trusselvurderingen.

Gode vilkår for utenlansk etterretning

- Norge er et åpent samfunn og mye informasjon er åpent tilgjengelig.

- Dette gir gode vilkår for fremmede etterretningstjenesters aktiviteter, skriver PSTs overvåkere.

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.