KRAFT

Advarer mot svekket leveringssikkerhet

EFFEKTRESERVE: Gassco er skeptisk til å bruke Kollsnes som effektreserve, og frykter svekket leveringssikkerhet og omdømmetap.
EFFEKTRESERVE: Gassco er skeptisk til å bruke Kollsnes som effektreserve, og frykter svekket leveringssikkerhet og omdømmetap. Bilde: Anders J. Steensen
Øyvind LieØyvind Lie
9. mars 2011 - 16:23

Statnett har siden mai 2010 hatt kontakt med Gassco for å se om det var mulig å utnytte gasskompressorene på Kollsnes som effektreserve.

Statnetts innledende vurdering var at det burde være mulig å benytte selve rørsystemet til kontinentet som lager for gass ved overtrykk, og at overtrykket senere kunne benyttes når det var behov i kraftsystemet for å stenge ned kompressorene.

Det går fram av et brev Statnett sendte Gassco 14. februar og som Teknisk Ukeblad har fått innsyn i.

Les også: Njord GI får overta andeler i Gassled

– Begrenset omfang

Statnett ønsker primært en avtale hvor en momentant kan koble ut kompressorene ved en driftsforstyrrelse eller annen uforutsett hendelse i nettet.

“Vi ønsker å kunne holde kompressorene ute i en begrenset tidsperiode, inntil tilfredsstillende forsyningssikkerhet er etablert. Vi antar at denne type bruk begrenses til et fåtall utkoplinger i den kritiske perioden som strekker seg fra nå til og med uke 20. I og med at vi allerede er inne i denne perioden, så ønsker Statnett raskt en avklaring på hvorvidt det er aktuelt å inngå en avtale med Gassco om denne type utkopling”, skriver Statnett.

Selskapet minner i brevet om at de med hjemmel i Forskrift om systemansvaret har anledning til å iverksette planer for tvangsmessig utkobling av forbruk ved effektbrist.

Les også: Vil teste reserve for Ormen Lange

Samfunnsansvar

Statnett avslutter brevet med å vise til at det er sterkt politisk fokus “og generell oppfatning av at olje- og gassindustrien forårsaker mye av problemene rundt driftssikkerhet i strømforsyning inn til Bergensområdet”.

“Berørte aktører bør utvise samfunnsansvar og samarbeidsvilje for å finne løsninger til å håndtere dette fram til nødvendige nettforsterkninger er på plass”, skriver Statnett.

Les også:

Begrenset lagerkapasitet

28. februar kom svarbrevet fra Gassco. Der vises det til at det særlig er i vinterhalvåret at kraftforsyningen til Bergensområdet er anstrengt.

“I denne perioden er kapasiteten på Troll og på Kollsnesanlegget normalt fullt utnyttet, og lagerpotensialet i rørsystemet er derfor sterkt begrenset. Ethvert strømavbrudd i vinterhalvåret vil derfor medføre bortfall og/eller utsatt inntekt fra gasseksport og tapt NGL/oljeproduksjon”, skriver Gassco.

Langsiktige avtaler

Gassco har på vegne av interessentskapet Gassled inngått forpliktende langsiktige avtaler om gasstransport med brukerne av gasstransportsystemet.

“Gassco/Gassled har derfor ikke anledning til å inngå en frivillig avtale om redusert strømavtak med mindre en slik avtale kan inngås i forståelse med berørte brukere (skipere) av transportsystemet”, skriver Gassco.

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonse
Innovasjon Norge
Trer frem med omstilling som innstilling
Trer frem med omstilling som innstilling

Men selskapet understreker at de er beredt til å ta opp problemstillingen med Gassled-interessentskapet og skiperne på Kollsnes, det vil si lisenshaverne på Troll-, Kvitebjørn- og Visund-feltene.

Etterlyser informasjon

Gassco etterlyser i brevet informasjon om kompensasjonsmekanismer ved strømavbrudd, om varighet og hyppighet av strømbruddene og om maksimalt antall strømavbrudd i løpet av en vintersesong.

Selskapet skriver at det tar sikte på å legge fram forespørsel om mulig avtale om strømavbrudd så snart de har mottatt informasjon om dette. Men det vil ta “noe tid” å etablere en avtale om frivillig strømavbrudd, blant annet på grunn av antallet berørte parter og “sakens prinsipielle natur”, skriver Gassco. At utkobling har store økonomiske konsekvenser for brukerne tilsier også at det er behov for en grundig prosess før en slik avtale eventuelt vil kunne inngås, ifølge Gassco.

Koster penger

Utfall av kompressorkapasitet på Kollsnes vil ha konsekvenser for eksportleveransene fra Troll, Kvitebjørn og Visund, og ha følgekonsekvenser for NGL-produksjon (flytende naturgass) på Kollsnes og oljeproduksjon på de aktuelle feltene, ifølge Gassco.

Selskapet har i samarbeid med Statoil, som operatør på Troll og som representant for den største skiperen på Kollsnes, utført beregninger av avbruddskostnader. Avbruddskostnadene kan ifølge Gassco beregnes til i størrelsesroden 40 - 150 øre/Sm3 avhengig av varighet og tidspunkt på avbruddet og av om avbruddet er varslet eller ikke.

Frykter omdømmetap

En ytterligere effekt som er vanskelig å kvantifisere er omdømmetap knyttet til redusert leveransesikkerhet fra Norge som gasseksportnasjon.

“Ved hyppige avbrudd kan denne effekten potensielt bli betydelig”, skriver Gassco.

Statnett har ennå ikke svart på Gasscos brev.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.