Advarer mot mobil-strålefare

Departementet vurderer om det bør skje en merking av områder helt nær basestasjonene der strålingen kan overskride fastsatte grenseverdier.

Den nylig fremlagte mobilmeldingen tar opp at stråling fra mobiltelefoner og basestasjoner ikke skal utgjøre en helserisiko for befolkningen. Det er utviklet internasjonale retningslinjer for stråling for å verne mot helseskadelige effekter. Statens strålevern legger disse retningslinjene til grunn for sitt arbeid.

Verdens helseorganisasjon (WHO) arbeider med å kartlegge eventuelle helseskadelige effekter ved bruk av mobilkommunikasjon. Samferdselsdepartementet vil følge med i WHOs videre undersøkelser og eventuelt vurdere om det er nødvendig med nasjonale tiltak på et senere tidspunkt.

Les mer om: