Advarer mot milliardinvesteringen i AMS

Kraftselskapene skal investere milliarder i AMS. Tore Trondvold i Norsk Elektroteknisk Komite frykter liten gevinst fordi internasjonale standarder mangler.

Advarer mot milliardinvesteringen i AMS
Bilde: Håkon Jacobsen

AMS

Avansert måle- og styringssystem (AMS)

  • Skal installeres hos alle strømbrukere i Norge innen 2017, ifølge krav fra NVE.
  • Alle husstander får en såkalt «smart måler» som registrerer strømforbruket på timebasis og sender automatisk informasjonen om forbruket til nettselskapet.
  • NVE legger ingen føringer på teknologivalg.

Kilde: NVE

 

Innen utgangen av 2016 må alle nettselskapene ha innført det som kalles avansert måle- og styringssystem (AMS) hos alle kunder.

Ingen vet hvor stor sluttregningen blir, men anslagene varierer mellom fem og tolv milliarder kroner, en regning som ender hos forbrukerne.

Tore Trondvold, spesialrådgiver i Norsk Elektroteknisk Komite (NEK), frykter milliardinvesteringen kan gi begrenset gevinst.

Les også: AMS løser ikke energikrisen

For tidlig

– Vi har advart mot utrullingen fordi de internasjonale standardene ennå ikke er på plass. Vi risikerer at dette nå installeres i de tusen hjem, for så å måtte skiftes ut om få år, sier Trondvold.

NEK varslet NVE om dette i høringsrunden til forskriften.

– Det er en teknologisk utvikling som gjør at målerne blir stadig smartere og kan utføre stadig flere tjenester. Både vi og andre har advart om at vi ikke har kommet dit at det er samfunnsøkonomisk riktig å gjøre dette. Vi frykter at vi bare kan ta ut en begrenset gevinst av den investeringen som gjøres nå. Etterpå skal det mye til før en tilsvarende investering gjøres igjen, sier Trondvold.

Som tidligere administrerende direktør i NEK har han lenge vært helt sentral i arbeidet med elektroteknisk standardisering i Norge.

NEK: Kjemper for standarder

Ved nyttår overtar han som president for den europeiske komiteen for elektroteknisk standardisering (Cenelec).

Les også: 

Slik kan hackere mørklegge Norge

Tappet kraftselskap for 2,3 milliarder 

Uviss standard

Nå jobber norske og utenlandske eksperter i normkomiteen TC 13 på spreng for å få på plass en europanorm for AMS-målerne.

I tillegg har de europeiske standariseringsorganisasjonene (CEN, Cenelec og Etsi) opprettet Smart metering coordination group, som sammen med Smart grid coordination group skal jobbe mer overordnet for standarisering av hele «smart grid»-systemet.

– Når europanormen kommer, er for tidlig å si, standardisering er en konsensusprosess, sier Trondvold.

Han mener at Norge i for stor grad har fulgt EU, som har vært ivrig til å innføre AMS-systemene for å styre forbrukerne mot en mer økonomisk strømbruk. I Norge derimot, med lett regulerbar vannkraft, er ikke dette like viktig.

Mer om AMS:

Ruller ut AMS i skjærgården

Regjeringen snur i AMS-saken 

– IT vil invadere kraftbransjen

Krever sin del av smart energi 

– Må starte nå

Automatisk strømmåling i 2013 

Les mer om: