ARKIVNYHETER

Advarer mot kraftknapphet

Uten ny kraftproduksjon og økt utvekslingskapasitet mot utlandet blir Norges energibalanse meget alvorlig om få år. Myndighetene må etter Statnetts mening fokusere vesentlig sterkere på dette.

– Kabler til kontinentet er det som først og fremst vil bedre vår forsyningssikkerhet, understreket Odd Håkon Hoelsæter i Statnett på foretakets årlige høstkonferanse nylig.

Statnett-sjefen hevdet at sannsynligheten for at det vil inntreffe et år med så lite nedbør at det blir vanskelig å dekke opp energibehovet i det norske samfunnet, er beregnet til å være ca. 7 prosent.

Forbrukstoppen fra sist vinter ble dekket uten problemer. Dette skyldes blant annet import fra Danmark, høy produksjon av elvekraft på Østlandet og redusert forbruk i Sverige etter oppfordring om å spare.

Effektreserve

– Det hører også med at det ble importert ca. 1000 MW fra Russland og ca. 700 MW fra Tyskland inn til Norden. Hvis vi ser nærmere på situasjonen i Norge isolert, er det bare å konstatere at forbruket med tillegg av nødvendige produksjonsreserver overstiger normalt tilgjengelig vinterproduksjon fra det norske kraftsystemet, sier Hoelsæter.

Hva så med kommende vinter?

– Kjøp av effektreserve både i produksjon og forbruk er et tiltak som er kommet for å bli. Vi har allerede gjort de første oppkjøp for denne sesongen. Nytt av året er at vi nå forsøker å kjøpe på en-måneds kontrakter, og vi vil etter sesongen evaluere hvordan dette har slått ut og ikke minst hvordan kundene ser på denne muligheten. Det kan senere være aktuelt å prøve kontrakter med effektreserve som strekker seg over flere sesonger, hevder Hoelsæter.

Statnett har analysert kraftsystemet i en tørrårsituasjon. Hvis vi ikke innen år 2005 får bedre overføringskapasitet til utlandet eller får inn ny kraftproduksjon, må forbruket reduseres med 16 TWh/år, eller ca. 13 prosent i gjennomsnitt av det normale forbruket over året. Reduksjon om vinteren kan bli enda større.

Ikke problem i vinter

Hoelsæter opplyser at situasjonen for denne vinteren ser bra ut. Magasinfyllingen på landsbasis er meget god, selv om det kan være lokale nyanser i dette bildet. Situasjonen kan imidlertid fort snu.

– Det moderne samfunn er blitt svært avhengig av elektrisk kraft. Spørsmålet vi alle må svare på, er om vi aksepterer at energilandet Norge har så stor sannsynlighet for at vi får kraftmangel, sier Hoelsæter.

Etter Statnetts vurdering er energibalansen alvorlig.

– Stortingsmeldingen i vår var svært positiv ved at den setter forsyningssikkerheten så klart på dagsorden, så nå er det tid for tiltak, sier Hoelsæter.