Advarer mot IT-strategi

Advarer mot IT-strategi
Applaus. Fornyingsminister Heidi Grande Røys applauderer for ekspertenes råd om å flytte makt, men må være forberedt på bråk. Bilde: Espen Zachariassen

E-forvaltning

  • Regjeringen har som mål å digitalisere offentlig sektor
  • Oppskriften er felles bruk av IT-ressurser og innsamlet informasjon på tvers av sektorene.
  • I tillegg skal flest mulig tjenester være selvbetjent over internett
  • Hensikten er å utnytte skattekronene bedre og flytte ressurser fra administrasjon til tjenesteyting.
  • En ekspertgruppe anbefaler i FAOS-rapporten (Felles arkitektur for offentlig sektor) å flytte makt og penger fra alle departementer og kommuner for å finansiere omleggingen.


Egenrådige sjefer på hver sin tue med hver sine budsjetter er de største hindringene som statsråden står overfor i arbeidet med å bygge en e-forvaltning med en felles IT-arkitektur i bunnen. Det er konklusjonen til ekspertene i FAOS-rapporten (se faktaboks), som anbefaler å sentralisere IT-makten.

Det betyr at departementer, direktorater og kommuner må gi fra seg penger til felles IT-bygging.

Rå kraft

Grande Røys omfavner denne metoden, og på IT-tinget slo hun fast:

– Skal man lykkes, må man av og til sette rå kraft bak kravene, sa statsråden.

Konkret er det snakk om å redusere budsjettene til ulike etater og bruke disse pengene til å etablere en felles elektronisk forvaltning. Da er Røys forberedt på at det blir bråk.

– Slikt blir ikke akseptert uten betingelser. Hver gang det er snakk om å redusere makt eller budsjettmidler, kan det bli en omkamp med den aktuelle virksomheten, sier Røys. Derfor mener hun at én enhet må få myndighet til å skjære gjennom.

Les også:Forslag kommer

Hun sammenligner strategien med bygging av jernbane i Norge. Mange startet på hver sin kant med ulike sporbredder, inntil staten satte en standard. Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) er allerede i gang med konkrete forslag.

– Etter at høringsfristen for innspill til en felles IT-arkitektur er gått ut, er vi i gang med å konkretisere hvilke forslag vi trenger for å følge opp og eventuelt hvilke bevilgninger vi trenger for å gjøre det vi ønsker, sier Grande Røys til Teknisk Ukeblad.

Les også:

Ingen tro

Professor Harald Baldersheim ved Universitetet i Oslo har ingen tro på at bruk av rå kraft for å samle makt og penger kan gi resultater. Statsviteren forsker på forvaltning og har spesiell fokus på informasjonsteknologi.

– Omorganiseringen av fylkeskommunene til færre og sterkere regioner var et sentralt mål for regjeringen, men møtte så stor motstand at det endte opp med bare små endringer, sier Baldersheim til Teknisk Ukeblad.

– Da kan vi jo bare spekulere i hvor sterke virkemidler som må til for å gjennomføre den strategien som fornyingsministeren her legger opp til, sier han.Umulig

Baldersheim mener i det hele tatt at det er nesten umulig å lage en felles IT-arkitektur for både stat og kommuner.

– Departementene har hver sine særoppgaver, som helse og samferdsel. Kommunene har derimot mange oppgaver på tvers av fagområdene og benytter et hundretall fagsystemer på IT-siden. De to nivåene er for forskjellige til at det er mulig å få på plass en felles arkitektur, mener han.

Les mer om: