Advarer mot gratis parkering for elbiler

Advarer mot gratis parkering for elbiler
Gratis parkeringsplasser for elbiler må utredes nærmere, mener Norges Parkeringsforening. Bilde: Scanpix

I en høringsuttalelse til Samferdselsdepartementet peker Norpark på at ifølge regjeringens mål for elektrifisering av veitransporten, skal andelen miljøkjøretøyer øke raskt i Norge.

Flere parkeringsplasser

Norpark mener at gratis parkering kan føre til at flere bruker elbil til arbeidsreiser, og at dette kan øke behovet for parkeringsplasser.

«Dette vil derfor kunne føre til betydelig økt press på de regulerte plasser som er ment til andre formål enn arbeidsreiser», heter det i brevet.

Forundret

Norpark gir uttrykk for «stor undring» over Samferdselsdepartementets argument om at forslaget om gratis parkering ikke har store konsekvenser, fordi det gjelder et begrenset antall motorvogner.

Undringen skyldes at dette hevdes å ikke være i samsvar med regjeringens egen klimamålsetting. Norpark gjør også oppmerksom på at i de større byene er det en markedspris på cirka 3.000 kroner per måned for langtidsparkering på regulerte parkeringsplasser.

«Inntektsbortfallet for kommunene kan bli betydelig. Vi er derfor av den oppfatning at dette må utredes nærmere», skriver Norpark.

Les mer om: