Advarer mot gamle slanger på sokkelen

400.000 slanger offshore er så gamle at de kan utløse ulykker og forurensning.

Advarer mot gamle slanger på sokkelen
Bilde: Ole K. Helgesen

 

 

tu.no presenterer teknologien til ni av de heteste kandidatene til ONS innovasjonspris 2012.

Følgende kandidater er presentert så langt:

MD Group: Gjør det enklere å samle oljesøl

Welltec: Rørkutter kan bli årets oppfinnelse

FMC Technologies: Reduserer slitasjeskader under vann

Ocean Riser Systems: Nytt boresystem gir mindre risiko for utblåsning

FMC Technologies: Skiller vann fra tungolje på havbunnen

Biota Guard: Blåskjell oppdager lekkasjer

Lite fokus på slanger

Stavanger: Det finnes rundt to millioner slanger på norsk sokkel.

Leverandøren Tess advarer om at det i deler av olje- og gassindustrien er for lite fokus på slangesikkerhet.

– En slange er et svakt ledd som har fått altfor lite fokus. Derfor går vi nå ut for å øke bevisstheten om dette, sier teknisk salgssjef Arvid Enholm.

Fare for oljesøl

– Vi har hatt utslipp på norsk sokkel som kan knyttes direkte til feil med slanger. En lekkasje fra en undersjøisk ledning førte til norgeshistoriens nest største oljeutslipp på Statfjord A i 2007. De siste årene har de største utslippskildene vært lasteslanger for offshore lasting av tankskip, teleskopiske stigerør og lekkasjer fra havbunnsbrønner, sier forretningsdirektør Jo Vegheim i Tess.

Han forklarer at feil på slanger kan føre til skade på personell og miljø og medføre utstyrssvikt og driftsstans.

– En slange er ferskvare. Slangene vi leverer er sikre, men de må driftes skikkelig, inspiseres, vedlikeholdes og skiftes ut jevnlig. Som oftest bør det være kontroll hvert år, og slangene bør byttes hvert annet år.

Les også: Utblåsningsbrønn fortsatt ute av kontroll

Kritiske slanger

Ifølge Enholm i Tess er 15 til 20 prosent av slangene som finnes offshore innen kategorien «høy kritikalitet» når det gjelder risiko for ulykker og forurensning.

– Dette er slanger som utsettes for bevegelse, vær og vind, og slanger som ved brudd kan medføre utslipp til sjø.

– På en større plattform er det rundt 4000 til 5000 slanger. På en jackup borerigg er det ca. 2800 og på et supplyskip rundt 1200. Slangene er en integrert del av de aller fleste små og store operasjoner offshore. De benyttes, i forbindelse med lasting, lossing, boring, rigging, ilandføring og forsyning.

Før sommeren arrangerte Tess et seminar som fokuserte på slangesikkerhet. Vegheim og Enholm­ er fornøyde med deltakelsen.

– Det møtte sentrale personer fra alle de viktig­e aktørene. Og det er bra fordi dette er et viktig tema.

Nominert til pris

Tess er nominert til prisen ONS 2012 Innovation Award for slangekontrollsystemet Tess Hose Management.

Selskapet har tatt i bruk HF-RFID teknikk for å merke slangene.

– Dette sikrer korrekt identifisering, full sporbarhet, og presise etterbestillinger. Alle slangene blir påmontert en HF-RFID brikke som lar seg avlese med håndterminaler. Dermed har man umiddelbar tilgang til alle data knyttet til den konkrete slangen, forklarer Vegheim.

Les også: Yme kan bli totalskadd i høststorm

Her blir du premiert for nytenkning

Slik blir havbunnsfabrikken