KARRIERE

Advarer mot arbeidsinnvandring

Arbeidsinnvandring kan være negativt, mener forskeren.
Arbeidsinnvandring kan være negativt, mener forskeren.

Mangel på arbeidskraft er ikke bare et problem, det kan også fremme innovasjon.

Advarsel

Forskeren Daniel Rauhut ved Nordic Centre for Regional Research (Nordregio) i Stockholm advarer mot å importere arbeidskraft før problemet er analysert grundig.

I motsatt fall vil vi gjøre oss selv en bjørnetjeneste, mener Rauhut.

Han viser blant annet til at Sverige på 1880-tallet mistet en sjettedel av sin befolkning, om lag 800.000 personer, som følge av massiv emigrasjon til Amerika.

Endringer

Dette medførte en strukturell endring fra arbeidsintensiv til teknologi-intensiv industri i Sverige.

Selskaper som Ericsson, Atlas Copco og Asea oppsto, og markedet vokste.

– Det kan være kontraproduktivt å rope på arbeidsinnvandring når det er knapphet på arbeidskraft, og det kan hindre nødvendige strukturendringer. Løsninger krever kunnskap om hva man vil oppnå. Dessuten er det feil å tro at folk stiller seg i kø for å jobbe i de nordiske landene, sier Rauhut til fagtidsskriftet Nordic Labour Journal.

Pekebok for polakker

Herfra kommer arbeiderne

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.