Advarer mot å vingeklippe Enova

Advarer mot å vingeklippe Enova
VINGEKLIPPING: Miljøstiftelsene Zero og Bellona advarer Frp mot å bruke elsertifikatmarkedet som argument for å kutte drastisk i Enovas budsjett. Bilde: colourbox.com

Frp foreslo Frp vil endre Enova for Enova da de la fram partiets alternative budsjett i forrige uke. Det har fått miljøstiftelsene Zero og Bellona til å reagere.

– Frps alternative budsjett bekrefter at partiet fortsatt er mest opptatt av å fjerne avgifter. Enova er Norges viktigste klima- og energiverktøy og med et slikt forslag er det åpenbart at dette er områder Frp ikke er opptatt av, sier rådgiver Håvard Lundberg i miljøstiftelsen Bellona.

Les også: Utsetter budsjettkutt for Enova

Ikke bare vind

Fra årsskiftet trer det norsk-svenske elsertifikatmarkedet i kraft, noe som ifølge Frp bør reflekteres ved et kraftig kutt i Enovas budsjetter. Bellona er uenig.

– Det stemmer ikke at utbygging av fornybar energi ivaretas av det nye el-sertifikatsystemet. Her er det kun elektrisitetsproduksjon som mottar støtte, og vi trenger fortsatt et virkemiddelapparat for fornybar energi og varme. Her har Enova en rolle å spille, sier han.

Dessuten mener han Enovas støtte til energieffektivisering og teknologiutvikling er svært viktige klimatiltak.

Les også: Høyre vil gi elsertifikater til bygg

– Trenger mer

Leder i fornybaravdelingen i Zero, Einar Wilhelmsen, er enig.

– Det at Enova ikke lenger skal støtte vindkraft, er ikke noen grunn til å ta fram dem pengene. Dette gir bare enda større mulighet for å bruke Enovas midler til andre og viktige klimatiltak. Vi må få mer penger til Enova, ikke mindre, sier han.

– Å gjøre store kutt i Enova nå er ikke bare skadelig, det er basert på sviktende forutsetninger. Vindkraftstøtte har aldri vært Enovas hovedoppgave, sier Wilhelmsen videre.

Les også: – Stort kraftpotensial i kloakken

Lite til vind

Etter Zeros beregninger har støtte til vindkraft utgjort ca. 200 millioner kroner av den årlige utbetalte Enova-støtten i de årene Enova har hatt som mål å utløse 3 TWh vindkraft. Wilhelmsen mener dette er lite sammenlignet med en årlig ramme på 2 milliarder.

– Det er synd at vi nå skal behøve å kjempe for å beholde nivået på gode tiltak som har vist seg å fungere, sier Wilhelmsen.

Les også: Vindmøllene skuffer år etter år

– Forelsket i virkemidlene

Frp avviser kritikken fra miljøbevegelsen.

– Enova-debatten viser at miljøbevegelsen for ofte blir forelsket i virkemidlene fremfor målene. Vi så det i Mongstad- og Kårstø-sakene, nå skjer det med Enova, sier Frps energipolitiske talsmann Per-Willy Amundsen.

Han sier Frps mål er å øke produksjonen av fornybar energi, utvikle nye energiteknologier og bruke energien mer effektivt.

– Jeg ser ikke at Enova er eneste mulige virkemiddel for å nå disse målene, sier Amundsen.

Prioriterer FME

Han er uenig i at Enova skal drive med teknologiforskning og utprøving.

– Det er opprettet en rekke forskningssentre for miljøvennlig energiteknologi (FME). Hvorfor i all verden skal Enova forsøke å gå FME-sentrene i næringen. Frp styrker derfor FME-sentrene og utvider med ytterligere to sentre, og så kutter vi penger fra Enova-systemet, sier Amundsen.

Les mer om: