BYGG

Advansia vil overgå myndighetenes anbefalinger om strålevern

Prosjekterer næringspark for maks 0,3 mikrotesla elektromagnetisk stråling.

Selv om den elektromagnetiske strålingen er høy på vei ut fra nettstasjonen, er den som regel kraftig redusert inne i bygget.
Selv om den elektromagnetiske strålingen er høy på vei ut fra nettstasjonen, er den som regel kraftig redusert inne i bygget. Illustrasjonsfoto: Knut Bjørheim

Elektromagnetisk stråling i nye bygg bør begrenses til 0,4 mikrotesla (µT), lyder anbefalingen fra Statens strålevern. Grenseverdien er ikke nedfelt i strålevernforskriften, og det er ikke dokumentert helserisiko ved langvarig eksponering for stråling i dette sjiktet. Faktisk er stråling under 200 mikrotesla fra høyspentledninger vurdert som trygt, ifølge Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA).