IT

– Absurd å prioritere fri programvare

ADVARER: Utviklingsdirektør Lars Tveit i Bergen kommune advarer mot overdreven fokus på teknologi fremfor hva IT skal bidra til å løse.
ADVARER: Utviklingsdirektør Lars Tveit i Bergen kommune advarer mot overdreven fokus på teknologi fremfor hva IT skal bidra til å løse. Bilde: Espen Zachariassen

Fri programvare

  • Programvarelisens med åpen kildekode.
  • Ofte gratis, men også med en prislapp.
  • Åpner for tilpasning, forbedring, kopiering og videre distribusjon.


– I arbeidet med å effektivisere kommunene, blir diskusjonen om åpen kildekode feil, sier utviklings- og konkurransedirektør Lars Tveit i Bergen kommune til Teknisk Ukeblad.

Stoltenberg-regjeringen flagger høyt fri programvare. Motivet er å fremme konkurranse og redusere offentlig sektors kostbare lisensavtaler.

Rett strategi?

Her stiller Tveir spørsmålstegn ved denne strategien.

Noe også regjeringen selv ber Konkurransetilsynet om å gjøre.

Les mer her:

Feil rekkefølge

Bergen kommune har kastet seg ut i en rekke forsøk på bedre drift ved hjelp av informasjonsteknologi.

Og gjerne med fri programvare, om mulig. Det ferskeste eksemplet er oppdraget med å etablere tjenesteorientert arkitektur.

Med sin erfaring opplever Tveit at mange kommuner tenker i feil rekkefølge.Feil diskusjon

– Ofte kommer de teknologiske valgene før de strategiske. IT-avdelingen ser på løsninger før brukerne har plukket ut hvilke oppgaver som informasjonsteknologien skal fikse. I dag diskuteres det høyt om å satse på åpen kildekode, mens oppgavene kommer i annen rekke. I arbeidet med å effektivisere kommunene, blir denne diskusjonen feil, mener Tveit.

Politisk ledelse i Fornyingsdepartementet ønsker at IT-leverandører med løsninger basert på fri programvare skal komme foran i køen.

Utviklingsdirektøren i Bergen mener denne politikken er absurd.

Les også: Vil frigjøre cyberspace

Utenkelig

– Markedsmessig er dette utenkelig. Hvordan skal man da forholde seg til krav om likebehandling, som anskaffelsesreglene stiller, spør Lars Tveit. Han mener det er spesielt besynderlig at politikken fremmes av det samme departementet som er satt til å forvalte lov om offentlige anskaffelser.

– Her har regjeringen et kjempeproblem i forhold til loven, sier han.Oppgavene først

Det grunnleggende i hans strategi er å sette oppgavene først.

– I Bergen kommune har vi delt konsernansvaret på IT-området – ett for løsninger og ett for drift. Dermed kommer oppgavene på dagsorden før løsningene. Effektiv drift er målet, mens teknologien er virkemidlet, påpeker Tveit. Denne strategien har gjort Bergen til kommunen med den mest vellykkede IT-satsingen de siste par årene.Lisens eller ikke

– Derfor mener jeg at offentlig sektor utelukkende skal la behovene styre hvilke IT-løsninger som velges. La den beste leverandøren vinne anbudet, uavhengig av om det ligger fri eller lisensiert programvare i pakken. Noe annet blir meningsløst, mener Tveit.Usikker gevinst

– Et stort poeng er jo at det er penger å spare på fri programvare fordi det ikke er lisenser å betale?

– Vi ser at det man sparer i lisens blir spist opp av kostnader med integrasjonsarbeid, service og vedlikehold. Man bare kaller det service- og vedlikeholdsavtaler i stedet for lisensavtaler, kvitterer utviklingsdirektøren.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.