Abelia ber for forskningspenger

Abelia ber for forskningspenger
Administrerende direktør Paul Chaffey, Abelia. Bilde: Abelia/Morten Brakestad

Bondevik-regjeringens budsjett innehodlt både gode og dårlige nyheter fior IKT-bransjen.

Ableia håper Stoltenberg-regjeringen tar vare på det beste og forbedrer det dårlige, blant annet hjemme-PC-ordningen.

Brevskriver

– Satsingen på næringsrettet forskning og innovasjon må videreføres i den nye regjeringens budsjett, sier Paul Chaffey.

I et brev til finansminister Kristin Halvorsen ber Abelia også om at bedriftene kan trekke fra FoU-utgifter på skatten, at formueskatten reduseres, og om at hjemme-PC ordningen gjøres om til en «e-lærings ordning».

–Satsing på forskning er den viktigste prioriteringen den nye regjeringen kan gjøre, sier Chaffey.

Les mer om: