ARBEIDSLIV

Abel-aktig realfaglæring

Utviklingen er basert på et samarbeid med skottene.

Skottland har opplevd samme utvikling som i Norge, med svekket interesse for realfagene. Som et tiltak mot dette startet Heriot Watt University i Edinburgh for fem år siden Scholar prosjektet.

Prosjektet, som er rettet mot den videregående skolen, lager et internettbasert støttesystem til realfagsundervisningen.

Materiellet består av en noe forenklet forklaring av pensum i de ulike fagene, men med gode eksempler, animasjoner og oppgaver. Scholar møter med dette ungdommen på sin egen arena, informasjons- og multimedieteknologien.

I dag brukes Scholar på alle videregående skoler i Skottland. Det er fylkene som betaler skolenes påkoplingsavgift. Resultatene etter bare to års bruk var meget bra. 17 % flere elever valgte matematikk i den videregående skolen, og Heriot Watt fikk 10 % økt søkning til teknologi- realfagstudiene.

parAbel-prosjektet

Høgskolen i Agder ( HIA) har gjennom sitt samarbeid med Heriot Watt adoptert noen av ideene fra Scholar, og startet sitt eget prosjekt, parAbel. Det bygger på samme grunnidé som Scholar, men bruker en multimedieplattform ( MentorKit fra Norsk Interaktiv) og har mye mer interaktivitet.

I tillegg er ønsket om en bedre kjønnsfordeling til realfagene tatt hensyn til, ved at utseende og innhold også blir tilpasset jenter.

På denne måten vil HIA gjøre sin del av den nasjonale dugnaden for å få opp interessen for, og kunnskapen i realfag. parAbel kan brukes av læreren i undervisningen, av eleven i styrte øvinger, eller for differensierte opplegg der elever på ulike nivå jobber selvstendig med stoffet. parAbel er ikke ment som en erstatning for læreboka, men som et tillegg til denne.

parAbel-prosjektet vil løpe over 4 år og skal utvikle materiell for 1/2/3MX og 2/3FY. Første leveranse av stoff blir høsten 2004 når 2MX settes i prøvedrift for 60 videregående skoler i hele landet.

Samarbeid

parAbel samarbeider også med andre toneangivende aktører i den nasjonale dugnaden for økt interesse for realfagene. Bl.a. Nasjonalt Senter for Matematikk i Opplæringen der faglig leder dr. scient Ingvild Holden, er med i prosjektets styre. Hun skal er veileder for en av de to dr. grad stipendiatene som skal følge prosjektet. Læringssenteret er med ved at rådgiver Trond Storaker er med i prosjektets styre.

parAbel blir satt i regulær drift og gjort tilgjengelig for alle videregående skoler fra høsten 2005. Målet er å få sponsorer (statlige, fylkeskommunale eller private) til å dekke driftsutgiftene, slik at skolene selv slipper å betale for bruk av dette tiltaket mot realfagskrisen.

Målet med prosjektet er å nå statsråd Kristin Clemets målsetting om at 40 prosent av elevene på allmennfaglige studieretninger skal fordypes i realfaglige studieretninger innen 2007.

Har du lyst til å vite mer og eventuelt prøve parAbel? Sjekk prosjektets hjemmeside, www.parabel.no.

Der finner du mer informasjon, og også en link til et kapittel i 2MX.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.