ABB oppgraderer SAS på Heimdal

Kontrakten er på 164 millioner kroner.

ABB oppgraderer SAS på Heimdal
Heimdal får blant annet nye operatørstasjoner, ny simulator, nye brannsentraler og detektorer og ny IMS (Information Management System). Bilde: Øyvind Hagen, Statoil

Den omfatter nytt brukergrensesnitt (HMI), modifikasjoner av kontrollrommet, ny simulator, nye brannsentraler og detektorer, flytting og integrasjon av telekommunikasjon i kontrollrom og nytt informasjonssystem (IMS).

Tar hele oppgaven

Heimdal får automatiseringsplattformen ABB 800xA, som blir tilpasset Statoils retningslinjer for operatørstasjoner og prosessgrafikk. I følge avtalen tar ABB hele EPCI-ansvaret, det vil si ingeniørarbeid, innkjøp, konstruksjon og installasjon (EPCI= engineering, procurement, construction and installation).

Les også: Sleipner får nye kontrollsystemer

Gassmaskin

Heimdal har i dag mindre egenproduksjon og er først og fremst et knutepunkt i midtre Nordsjøen for prosessering og distribusjon av gass. Plattformen tar i mot gass fra felt som Huldra, Oseberg, Skirne og Vale og eksporterer den via rørledningene Vesterled eller Statpipe etter prosessering. På det meste utgjør mengden prosessert gass på Heimdal 15 til 20 prosent av den totale norske gassproduksjonen.