INDUSTRI

ABB flytter produksjon til Kina

UT AV LANDET: ABB flytter produksjonen av lakkeringsroboter fra Bryne til Kina.
UT AV LANDET: ABB flytter produksjonen av lakkeringsroboter fra Bryne til Kina. Bilde: OLE KETIL HELGESEN
Camilla Aadland
19. mars 2009 - 15:18

Produksjonen av lakkeringsroboter flyttes fra Bryne til eksisterende fabrikker i Kina.

Vil bli mindre sårbar

Igjen i Bryne blir produktutvikling, ettersalg og service.

– Dette er en tung dag for oss i ABB, og vi beklager overfor alle som blir berørt av omorganiseringen. Avgjørelsen er imidlertid resultatet av en grundig prosess, hvor alle muligheter har blitt vurdert, sier administrerende direktør Rune Finne i en pressemelding.Flytter i år

Ordreinngangen til fabrikken på Bryne er redusert til nesten null i løpet av kort tid.

– Med en slik dramatisk endring i markedet, må vi enten forsøke å drive videre gjennom å redusere aktivitetene til et minimum eller flytte deler av virksomheten. Begge alternativer er forbundet med høy risiko og store kostnader. Valget falt til slutt ned på det alternativet som er mest lønnsomt og som gjør det mest sannsynlig at ABBs virksomhet innen lakkeringsroboter har en framtid, sier Rune Finne.

Målet er at flyttingen skal gjennomføres i løpet av året.Har sagt opp flere

Tidligere denne måneden varslet ABB på Bryne kutt som berører minst 50 av de ansatte.

18 personer ble permanent oppsagt og 23 ble permittert fra sine arbeidsplasser.

I tillegg har 11 personer få tilbud om avtalefestet pensjon.Flere varsler tidligere

– Dette er en direkte konsekvens av den effekten finanskrisen har hatt på våre viktigste kunder i bilindustrien. Bedriften beklager å måtte ta i bruk virkemidler som dette, men vi legger vekt på å gjennomføre bemanningsreduksjonene på en måte som ivaretar både de ansattes og bedriftens behov på en best mulig måte, sa direktør Arne Klette ved fabrikken på Bryne i en pressemelding i begynnelsen av mars.

Allerede før nyttår måtte ABB på Bryne permittere de første ansatte på grunn av den alvorlige situasjonen i markedet for lakkeringsroboter.

I februar sendte ABBs ledelse ut nytt permitteringsvarsel til samtlige ansatte.