Å rive Haldenreaktoren kan ta 20 år. Slik jobber de som har fått oppgaven

Ny etat har fått i oppgave å rive reaktoren. Ingen vet hvor mange milliarder det vil koste å rydde opp.

Å rive Haldenreaktoren kan ta 20 år. Slik jobber de som har fått oppgaven
Haldenreaktoren var en tungtvannsmoderert kokvannsreaktor. Den ble satt i drift i 1958 og stengt i 2018. Arbeidet med å dekomissjonere den kan ta tjue år.

Etter 60 års drift, var det sommeren 2018 slutt for den såkalte «atomen» i Halden. Haldenreaktoren, som har tjent som forskningssenter for atombrensel fra hele verden, etterlater seg store mengder atomavfall.