Å pusse opp Oslo Børs er en balanseøvelse: – Vi kan ikke engang få støv i taket

Det to hundre år gamle bygget skal gjennom en storstilt oppgradering av interiør og tekniske anlegg.

Å pusse opp Oslo Børs er en balanseøvelse: – Vi kan ikke engang få støv i taket
Atriet er nå stengt på grunn av demontering. Blant annet skal de fire dominerende balkongene som ble oppført i 2000, tas ned. Foto: Knut Bjørheim

Bjørvika, Oslo: Mens det morderne glasstaket over atriet i midten av Oslo Børs-bygget hviler på pæler, ligger resten av bygget på treflåter under bakken. Den siste løsningen har medført et visst sig i løpet av byggets snart to hundre år lange historie.