ENERGI

Å energioppgradere er nesten alltid bedre enn å bygge nytt

Ambisiøs energioppgradering kan gi mye større klimagevinst enn å rive og bygge nytt, viser studie.

Å rive og bygge nytt er det verste du kan gjøre når det kommer til hus og klima. En skikkelig energioppgradering og gjennomtenkt oppussing er det absolutt beste for klimaet.
Å rive og bygge nytt er det verste du kan gjøre når det kommer til hus og klima. En skikkelig energioppgradering og gjennomtenkt oppussing er det absolutt beste for klimaet. Foto: Colourbox
Kathrine Nitter, Gemini.no
26. juni 2022 - 05:00

Forskere ved Sintef og NTNU har sammenliknet oppgradering av småhus med det å rive og bygge nytt på samme tomt. Oppgradering gir en betydelig klimagevinst både på kort og lang sikt. Dette er uavhengig av om strømmen er norsk og har et har et lavt klimafotavtrykk, eller om den er europeisk og har et høyere klimafotavtrykk.

Alternativer som også kan komme godt ut, er bruk av eksisterende enebolig med et bevisst forhold til energisparing – som å ta i bruk nattsenking, temperatursoner og andre enkle ENØK-tiltak. Det samme gjelder nybygg med lavt energibehov og lavt klimafotavtrykk fra materialbruk.

Å rive er en «versting»

Andre funn fra studien er blant annet at klimafølgene av riving er store. Å tilrettelegge for ombruk av materialer er derfor et svært viktig klimatiltak.

– Riving og nybygging har høyest klimafotavtrykk. Utgangspunktet har vært konvensjonelle nybygg. Nybygg må gjennomføres med høye klimaambisjoner for å konkurrere med oppgradering, med tanke på klima, sier seniorforsker Christofer Skaar på Sintef.

Når man river en enebolig og erstatter den med en ny, vil dette som regel også gi økt arealbruk, noe som igjen gir et høyere klimafotavtrykk.

– En økning i areal bør derfor også medføre en økt funksjon, som for eksempel flere soverom, understreker Skaar.

Underlaget for studien er klimagassregnskap for seks boliger fra en arkitektkonkurranse som ble arrangert i regi av forskningsprosjektet Opptre. Illustrasjon: Sintef

Utviklet verktøy for fuktsikker oppgradering

Det er alltid en risiko for at redusert energibruk kan gå på bekostning av inneklima. Dette gjelder for eksempel hvis lavere energibruk er et resultat av redusert ventilasjon. For å minske denne risikoen har forskerne i prosjektet utarbeidet et risikoverktøy for fuktsikker oppgradering av småhus.

– Vi vil påpeke at datagrunnlaget for riving og nybygg er basert på en statistisk framgangsmåte, og resultatene for disse har relativt høy usikkerhet. Følsomhetsanalyser viser at konklusjonene likevel er robuste når det gjelder oppgradering som klimaeffektivt tiltak, sier Skaar.

Prosjektet Opptre har altså bidratt til å øke kunnskapen om klimafotavtrykket av oppgraderinger, men samtidig er det behov for mer kunnskap om klimafotavtrykket til nye eneboliger.

Å redusere energibruk i eksisterende boliger gjennom tradisjonell ENØK har ikke vært en del av studien, men dette er også tiltak som vil kunne bidra til å redusere klimafotavtrykket.

Artikkelen ble først publisert på Gemini.no

Les også

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.