90 uhell og ulykker i sommermånedene

90 uhell og ulykker i sommermånedene
MANGE FINGRE I KLEM: Norske operatører rapporterte inn 90 uønskede hendelser i juli og august måned. Flesteparten dreier seg om personskader og fallende gjenstander. (Illustrasjonsbilde: Statoil) Bilde: Statoil

Hendelser fordelt på operatør:

 • Statoil: 57
 • Talisman: 5
 • BP Norge: 5
 • Shell: 4
 • Marathon Petroleum: 4
 • ConocoPhillips: 2
 • ExxonMobil: 2
 • Dong Energy: 3
 • Gassco: 2
 • Centrica: 2
 • Lotos: 1
 • E ON Ruhrgas: 1
 • GdF Suez: 1
 • Idemitsu: 1


Type hendelse:

 • Personskade/sykdomstilfelle: 24
 • Fallende gjenstand/løftehendelser: 19
 • Forurensning: 15
 • Brann/røykutvikling: 5
 • Hydrokarbonlekkasje: 5
 • Brønnhendelser: 4
 • Transporthendelser: 3
 • Andre forhold: 15


Oljeselskapene varslet Petroleumstilsynet (Ptil) om totalt 90 uhell, skader og uønskede hendelser i juli og august måned.

Hendelsene fordeler seg mellom 24 personskader/sykdomstilfeller, 19 fallende gjenstander/løftehendelser, 15 tilfeller av forurensning, 15 tilfeller av andre forhold, 5 hydrokarbonlekkasjer, 5 brann/røykutviklingstilfeller, 4 brønnhendelser og 3 hendelser i forbindelse med transport.Statoil flest

Lørdag 6. august peker seg ut som dagen med flest hendelser. Denne dagen er det rapportert inn sju uønskede hendelser, fordelt mellom røykutvikling, personskade, to tilfeller av forurensning og tre fallende gjenstander/løftehendelser, ifølge operatørenes egne varslingsbrev.

Statoil stod for 57 av de total 90 innrapporterte tilfellene. Statoil har da også ansvar for omtrent 80 prosent av aktiviteten på norsk sokkel.

Hendelsene varierer i alvorlighetsgrad, og 65 av tilfellene er beskrevet som mindre alvorlig.Alvorlige utslipp

15 av hendelsene er beskrevet som at de ved ubetydelige uendrede omstendigheter kunne ha fått alvorlige konsekvenser. Hendelsene i denne kategorien spenner fra mannskap som har falt over bord fra seismikkfartøy, til fallende gjenstander og personskader.

Ni av tilfellene har skapt situasjoner som har ført til: død, alvorlig og akutt skade, alvorlig livstruende sykdom, alvorlig svekking eller bortfall av sikkerhetsfunksjoner eller andre barrierer, slik at innretningens eller landanleggets integritet er i fare eller akutt forurensning.

Flesteparten av tilfellene med høyest alvorlighetsgrad dreier seg om utslipp av kjemikalier, med seks tilfeller av denne kategorien. Det har vært ett tilfelle av hydrokarbonlekkasje som er av høyest alvorlighetsgrad, mens to personskader er klassifisert som alvorlig.Rettet fingeren mot bransjen

Ett tilfelle hadde ikke angitt alvorlighetsgrad.

Etter en rekke tilfeller i fjor, som hadde potensial til å bli en storulykke, har Petroleumstilsynet (Ptil) rettet pekefingeren mot oljebransjen.

Spesielt bransjens manglende evne til å redusere antall gasslekkasjer førte tidligere i år til at Ptil-sjef Magne Ognedal krevde at bransjen tar grep.

For mer informasjon om alle uønskede hendelser på norsk sokkel, sjekk Teknisk Ukeblads oversikt.

Les mer om: