90 % av kildekodingen kan skje automatisk

EFFEKTIVISERER: Systemkonsulent Lars Ofstad i DI Systemer har vært i sentral i arbeidet med å ta i bruk modelldrevet arkitektur i programmeringsarbeidet. (Bilde: ESPEN LEIRSET)
KUTTER PÅ SERVEREN: Disse programmererne har sørget for at 90 prosent av kildekoden til serverapplikasjoner blir generert automatisk. Fra venstre Thor Sæther, Arnstein By og Lars Ofstad. (Bilde: ESPEN LEIRSET)
  • datatele

Les mer:

DI Systemer har publisert en lengre artikkel om sitt MDA-prosjekt på IBMs nettsider:

http://www-306.ibm.com/software/success/cssdb.nsf/CS/WJBN-6HZQY4?OpenDocument&Site=software.

- Tidsbesparelsen er enorm, sier systemsjef Arnstein By i DI Systemer, som utvikler og drifter programvare for regnskapsbransjen.

Nå er kun fem til ti prosent av kildekoden i serverapplikasjonene håndskrevet. Resten blir autogenerert.

Da DI Systemer skulle starte jobben med å bytte ut sitt COBOL-baserte system som hadde vart i over 20 år, ville de lage et solid design som kunne vare i mange år.

Bedriften besluttet å basere mest mulig av dette designet på industristandarden UML (Universal Modelling Language) og valgte IBMs Rational Rose som verktøy for å utvikle modeller som er grunnlaget for videreutvikling av serverapplikasjonene i bedriften.

For å få til dette har bedriften laget egne verktøy som bruker Rational Rose blant annet til generering av kode.

Plattformuavhengig

- Ett av de viktigste målene var å automatisere så mye av kildekodeproduksjonen som mulig. I dagens server er over 90 prosent av kildekoden autogenerert! sier en stolt By, som sammen med systemkonsulentene Lars Ofstad og Thor Sæther møter Teknisk Ukeblad i bedriftens lokaler på Lade i Trondheim.

Kjernen i modellene er plattformuavhengige og derfor stabile selv om de underliggende plattformene endrer seg over tid. E n annen fordel med MDA er at endringer og omstruktureringer av modellen blir lettere å håndtere.

Utviklingen av modellene har skjedd i samarbeid med Sintef. DI Systemer har også fått skattefradrag for utviklingsarbeidet gjennom Skattefunn-ordningen.

Modeller på klientsiden

Nå har utviklerne i trønderbedriften begynt arbeidet med å automatisere utviklingen av klientprogrammene også, men dette arbeidet er ikke i mål ennå.

- Det er langt vanskeligere å lykkes med modelldrevet arkitektur når man jobber med brukergrensesnitt. Men det er mye å hente på automatisering av programmeringsarbeidet også på klientsiden, sier systemkonsulent Lars Ofstad.

Systemutviklerne i Trondheim mener mange programmerere kan arbeide langt mer effektivt ved å modellere mer.

- Modellering er en egen gren innen programmering, som krever en annen måte å programmere på. Men utbyttet er stort, påpeker systemkonsulent Thor Sæther.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå