8 sørlandskommuner innklaget for KOFA

8 sørlandskommuner innklaget for KOFA
Innkjøpssjef John H. Skjulhaug hos Nettpartner AS Bilde: Nettpartner

Nettpartner er et selskap som eies 100% av Fredrikstad Energi. I 2006 ble Nettpartner Region Sør etablert i Arendal. De teller i dag 80 ansatte. Gjennom flere år har firmaet gjennom både skriftlige og muntlige henvendelser til kommunene i Aust-Agder arbeidet for å komme med i konkurransen om vedlikehold av kommunenes vegbelysning.

Ifølge innkjøpssjef John H. Skjulhaug ved Nettrpartners hovedkontor har responsen fra kommunene vært ytterst varierende. Der er kommuner som har gjort alt korrekt, mens andre ikke viser reell vilje til å konkurranseutsette eller rett og slett lar være å svare på henvendelsene.

Nettpartner er av den oppfatning at dette representerer et brudd på Lov om offentlige anskaffelser §5, grunnleggende krav, andre setning: En anskaffelse skal så langt det er mulig være basert på konkurranse, konkluderer Skjulhaug til Våre Veger.

Les mer om: